Strona wyłączona

Najwyższy to ten sąd nie jest, będzie jeszcze Sąd Ostateczny. Dużo o nim nie wiemy, ale wystarczająco, aby wiedzieć jakie decyzje podejmować, ponieważ wszystko co podaje to samo źródło sprawdza się.