Yes, I know, I’ve only been engaged for two weeks. Two weeks and four days, actually, and yes, I am counting. But amidst all the happiness and excitement, I feel like I’ve already leant a few lessons that I plan on keeping in mind until the wedding. Let me tell you about them: Make sure you focus on the marriage, not just the wedding day There’s nothing wrong with being excited about the wedding day. But I’m trying to focus on the fact that the most important thing is the marriage, and the world won’t end if my dress is a little less puffy than expected or the wedding singer hits a bad note – …

Świadomość sakramentalna większości tego pokolenia jest zerowa, to są po prostu religijni analfabeci. Nie potrafią podać definicji sakramentu, nie rozumieją jego natury. Nie mają pojęcia, dlaczego małżeństwo zawarte w kościele jest nierozerwalne. Przychodzą niechętnie. Nieufni, przygotowani na godziny nudy; przeświadczeni, że to kolejna kościelna kłoda rzucana ludziom pod nogi. Zwykle mają wszystko zapięte na ostatni guzik: zamówioną salę, kupiony alkohol, wybrane menu i zespół muzyczny; stroje ślubne wiszą w szafie, goście policzeni i zaproszeni... Pełna gotowość. Do załatwienia zostały tyl…

Anna Wardak Od osób płynących z tzw. „głównym nurtem” – zarówno tych, których określa się mianem „celebrytów”, jak i różnej maści specjalistów z tytułami naukowymi przed nazwiskiem, nierzadko słyszy się – wyrażoną mniej lub bardziej bezpośrednio– opinię, że macierzyństwo w jakimś sensie „ciemięży” kobietę, pozbawia ją szeroko rozumianej wolności (a przy okazji sporej części szarych komórek). Poświęcenie się opiece nad rodziną – zwłaszcza tą bardziej liczną – bywa postrzegane jako „ścieżka kariery” drugiej kategorii, na którą są skazane kobiety pozbawione zdolności i aspiracji życiowych, które …

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, koniecznej do zbawienia. Jak wskazuje etymologia tego słowa, jest to środek, który łączy z rzeczywistością świętą. Sakrament małżeństwa, to przymierze małżeńskie, przez które kobieta i mężczyzna tworzą ze sobą wspólnotę całego życia. Związek kobiety i mężczyzny to rzeczywistość naturalna, którą Jezus podniósł do rangi sakramentu. „Stwarza” małżeństwo zgoda małżonków, wyrażona podczas ślubu, przez którą małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Słowa przysięgi małżeńskiej to forma sakramentu małżeństwa. Materią tego sakramentu są …

W odróżnieniu od innych rodzajów przyjaźni, małżeństwo nie jest jedynie związkiem myśli i działań, jak definiuje przyjaźń Arystoteles. Jest – jak mówi św. Tomasz z Akwinu – kompletną wspólnotą życia, domestica conversatio, w którą wpisane jest potencjalnie płodne zjednoczenie płciowe. Współżycie seksualne nie jest w przypadku człowieka zjawiskiem czysto fizjologicznym, lecz aktem ludzkim, a więc dotyczącym całej osoby. Dlatego właśnie może osiągnąć swój pełen sens tylko w małżeństwie, bo tylko wtedy realizuje projekt życiowy angażujący faktycznie całą osobę, jej ciało i duszę. Przyjaźń małżeńs…

Narzeczeni, pytani w poradni przedmałżeńskiej, jak rozumieją cel małżeństwa, czują się zwykle trochę zakłopotani. Na ogół pomaga podpowiedź: „Dlaczego bierzecie ślub?”. Wtedy jest już łatwiej: „żeby razem żyć” – pada odpowiedź – i zwykle w drugiej kolejności: „żeby mieć dzieci”. W tych krótkich odpowiedziach zawarta jest ich wewnętrzna intuicja określająca prawdziwy cel małżeństwa – dobro i wzajemną pomoc małżonków oraz zrodzenie i wychowywanie dzieci. Paweł VI napisał w swojej encyklice: „Małżonkowie poprzez wzajemne, im tylko właściwe i wyłączne, oddanie się sobie dążą do takiej wspólnoty os…

Mam żywo w pamięci rozmowę z pewną austriacką przyjaciółką. Opowiedziała mi swoje doświadczenie dwóch pierwszych lat małżeństwa: „Kiedy urodziło się nasze pierwsze dziecko, brakowało mi czasu, aby dobrze prowadzić dom. Spędzałam dużo czasu sprzątając, piorąc i układając rzeczy. Cały ten wysiłek mnie wyczerpywał i wprawiał w zły humor. Któregoś dnia pomyślałam: ‘Tak dalej nie może być; zaczynam mieć manię sprzątania i zaniedbuję dziecko: najpierw ludzie potem rzeczy’. I zaczęłam koncentrować się na dziecku. Nosiłam je, chodziłam na spacery, śpiewałam mu, mówiłam do niego. Stanowiliśmy jedną cał…