W ciągu swojego długiego i wspaniałego pontyfikatu, Jan Paweł II wezwał wszystkich chrześcijan do podjęcia zadania ewangelizacji tych wszystkich krajów i środowisk, które z powodu długiego procesu sekularyzacji, nie znają już Chrystusa. Wielu ludzi zaledwie słyszało coś o Jezusie, a jednocześnie nie czują się usatysfakcjonowani ofertami szerzonymi w opinii publicznej. Inni słyszeli lub czytali coś na temat Jego Osoby, jednak tak naprawdę znają Go powierzchownie lub mają o Nim zdeformowane pojęcie. Szczególne wyzwanie okresu historycznego, w którym żyjemy, polega w dużej mierze na tym, aby udał…

Odpowiedzią człowieka na objawiającego się Boga jest wiara. Wiara w sensie obiektywnym odnosi się do treści Objawienia lub inaczej do prawd, które dał nam poznać Bóg dla naszego zbawienia, i które Kościół chroni i interpretuje. Subiektywnie, dla osoby wierzącej wiara jest przyjęciem Objawienia i życiem według woli Bożej. Wiara to sposób poznania, to przyjęcie pewnej prawdy ze względu na autorytet mówiącego. W życiu często się nią posługujemy: wierzymy, że przyjedzie tramwaj, bo tak jest napisane w rozkładzie jazdy; wierzymy, że prezydent USA spotkał się z naszym, bo tak podały media; wierzymy…

Religia chrześcijańska to religia objawiona. Zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Boga. Nie jest wynikiem inicjatyw i przemyśleń ludzi. Nazywamy objawieniem naturalnym objawienie się Boga poprzez stworzenie. Człowiek może je poznać używając swojego rozumu. Bóg objawia się też w sumieniu, gdzie daje słyszeć swój głos każdemu człowiekowi, dając rozróżnić co jest dobre a co złe. Bóg przemawia także poprzez wydarzenia życia codziennego, znaki czasu. Jednak wszystkie te rodzaje objawienia naturalnego znajdują swój szczyt i pełnię w Objawieniu zawartym w Starym i Nowym Testamencie. To Objawienie p…