“Music is an endless labyrinth where many new ways can be discovered and a place where mystery remains forever”. Pierre Boulez[1] The words quoted invite one to replace, for a moment, the word "music" with the word "life", in such a way that they act as synonyms: life is an labyrinth without a beginning or an end, where many new roads can be found, where mystery lasts forever. The proposed change has neither a purely coincidental effect, nor is it acquired by some kind of symmetry, but as an underlying structure behind the words, there is a common ontological basis. Therefore, concepts can b…

Gdy ktoś w przepełnionym autobusie nadepnie nam na nogę i uprzejmie prosi o wybaczenie, zwykle nie sprawia nam wiele trudu, aby uśmiechnąć się do naszego winowajcy, nawet jeśli nas zabolał palec. Wiemy, że ten drugi nie chciał nam umyślnie zadać bólu; po prostu nie uważał albo padł ofiarą siły ciążenia. W każdym razie nie jest odpowiedzialny za swój czyn. Brakuje tutaj istotnego powodu, aby móc przebaczyć w prawdziwym sensie tego słowa. Akt przebaczenia odnosi się do zła, które inny uczynił nam (mniej lub bardziej) świadomie1. PRZEDMOWA Gdy mówimy o rzeczywistym przebaczeniu poruszamy się na b…

Każda osoba pełniąca funkcje wychowawcze (rodzice, nauczyciele, itd.) potrzebuje wiedzy na temat różnych patologii psychicznych. Nie jest ich zadaniem leczenie chorób umysłowych, ale dzięki temu stają się świadomi wpływu tych zaburzeń na życie duchowe. Umożliwia to ich współpracę z lekarzami. Najpierw omówimy tendencje doktrynalne, inaczej najważniejsze szkoły psychopatologiczne w naszej epoce. Następnie opiszemy najczęściej występujące choroby psychiatryczne. Rozdział kończy się komentarzem duszpasterskim. Z uwagi na fakt, że większość anomalii psychicznych nie daje się wyjaśnić jako zaburzen…

Lęk jest powszechnie doświadczanym fenomenem psychicznym. Pojęcie lęku pojawiło się w psychologii razem z psychoanalizą. Jego genezę, treść i uwarunkowania analizowały wszystkie dotychczasowe koncepcje psychologiczne człowieka Nie istnieje jedna koncepcja lęku. Współcześni badacze zjawiska wyróżniają ponad osiemset różnych reakcji potocznie uważanych za symptomy lęku. Większość autorów jest zgodna co do tego, że lęk to grupa reakcji emocjonalnych wyzwolonych przez bodźce płynące częściowo z zewnątrz, a głównie z wnętrza organizmu. Charakterystyczne dlań jest to, że: mają przykre zabarwienie, s…

"Śmierć i życie" Gustav Klimt 1916 rok Biologia uczy, że życie człowieka na ziemi, podobnie jak wszystkich bytów ożywionych, składa się z różnych etapów: człowiek rodzi się, rośnie, dochodzi do pełni, starzeje się i umiera. Trzeba się nauczyć przechodzić od jednego do drugiego etapu łagodnie, bez wstrząsów, i znajdować sens każdego z nich, akceptując nieunikniony fakt stopniowej utraty sił fizycznych i psychicznych. Psychologia rozwojowa zajmuje się analizą rozwoju psychicznego człowieka (występującymi zjawiskami i ich podstawami) od momentu poczęcia aż do wieku dorosłego. Skupia się na ba…