nowy
nowy

Czy w sprawie śmierci bł. Jerzego Popiełuszki już wszystko zostało wyjaśnione?

W Unii Europejskiej (czyli też w Polsce) zostało wprowadzone nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych tzw. RODO (GDPR). Nakłada ono liczne obowiązki na wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, a kończąc na ogólnoświatowych korporacjach. Zadania w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych są TAKIE SAME dla wszystkich. Zatem istnieje potrzeba przybliżenia tematu wszystkim. Zwłaszcza tym, którzy nie mają sztabu wykwalifikowanego personelu specjalizującego się w ochronie danych osobowych i zagadnieniach bezpieczeństw…

W dzisiejszych multimedialnych czasach, kiedy człowiek i jego fantazja wystawione są na pokusę rozrywki, chcemy korzystać, oglądać i odtwarzać. Posiadać wszystko bez ograniczeń. Ulegamy tej pokusie w kręgach naszych zainteresowań, kręcąc się wokół muzyki, gier, filmów, i innych „światów” znanych z książek czy coraz częściej e-booków. Ich autorzy, twórcy  lub pomysłodawcy włożyli mnóstwo wysiłku w to, ażeby się mówiło o tym co z pasją stworzyli. Bez wątpienia największym ich sukcesem jest chwila, w której mówimy, przeżywamy a później prezentujemy światu, co w tym ostatnim przypadku prowadzić …

Przez ponad 60 lat Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki stopniowo oddalał się od opartego na prawie naturalnym rozumienia swojej roli w interpretacji konstytucjonalnej. Wielu Amerykanów gorszy farsa, która wychodzi na jaw zawsze, podczas nominacji do Sądu Najwyższego USA. Wysoko postawieni członkowie każdej z partii politycznych wydają zazwyczaj próżne komentarze na temat sędziowskiego ‘nurtu głównego’ – czymkolwiek on jest – oraz potrzeby zapewnienia ‘równowagi’ w sądzie tak, jakby to był oddział legislacyjny. Jedna lub druga partia zazwyczaj oskarża drugą o nominowanie ‘ekstremisty’ – …

Ponizszym artykułem rozpoczynamy cykl przydatnych w życiu codziennym informacji z różnych gałęzi prawa. Pomysł umieszczania na naszej stronie tego typu artykułów powstał na skutek doświadczeń i trudności jakie sprawia, w szczególności nieprawnikom, poruszanie się w stale powiększającym się gąszczu przepisów i regulacji. Chcemy wyraźnie podkreślić, że materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają charakteru porady prawnej, lecz mają na celu jedynie przekazanie podstawowych i ogólnych informacji o obowiązującym stanie prawnym. Zapewniamy jednocześnie, że dołożymy wszelkiej staranności, aby p…