We współczesnym świecie, w którym żyje się tak często w pośpiechu, szybka i łatwa korespondencja między ludźmi jest niezwykle istotna. Taki rodzaj komunikacji zapewnia poczta elektroniczna. Niemal każdy posiada teraz adres e-mailowy i korzysta z tej formy porozumiewania się. W korespondencji między znajomymi można pozwolić sobie na swobodę w pisaniu, natomiast w pracy czy w kontaktach z osobami nam nieznanymi należy zachować formę bardziej oficjalną. Maile mają krótką historię i nie ma skodyfikowanych zasad pisania listów elektronicznych. Obowiązują za to zasady zachowania grzeczności i klarow…

Z listami do dobrych znajomych i przyjaciół nikt nie ma problemu – każdy je pisze według własnego uznania. Trudności zaczynają się piętrzyć, gdy przyjdzie nam napisać bardziej oficjalny list do jakiejś osobistości piastującej poważne stanowisko. Wtedy trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę do kogo piszemy, czyli adresata naszej korespondencji, a także jej temat i cel, który chcemy osiągnąć. Pomocne tu będą szablonowe już zwroty, które używamy na początku listu (zaczynanego z lewej strony): Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo. Należy pamiętać, że rzeczownik państwo łączy się tutaj…