Mushroom cloud over Nagasaki, after the atomic bomb drop by the US Air Force, August 9, 1945. Photo: The Art Archive / National Archives Washington DC With the 70th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki we can expect more than the usual serve of historical controversy between so-called “Hiroshima Revisionism” and defenders of the received wisdom that the bombings were necessary to bring the war with Japan to an end without a bloody and horrific invasion of the home islands. But these debates are misguided – by the time the atomic bombs were dropped, the United States had alrea…

Historia piłki nożnej sięga zamierzchłych czasów. Już w starożytnych Chinach, Egipcie, Grecji i Rzymie znano zabawę piłką. W średniowieczu uprawiano podobną grę w Anglii, Francji i północnych Włoszech. Pierwsze kluby piłkarskie postały w połowie XIX wieku w środkowej Anglii. W 1863 r. utworzono pierwszy związek piłkarski (The Football Association, FA). W tym samym roku ustanowiono przepisy gry, które z niewielkimi zmianami przetrwały do dziś.   Pierwszy mecz międzynarodowy rozegrano w 1872 r. między Anglią a Szkocją (zakończył się on bezbramkowym remisem). W latach 1880–1885 zaczęły powstawa…

Betlejem, miasto narodzin Jezusa leży 8 km na południe od Jerozolimy. Odległość ta obecnie całkowicie się zaciera na skutek budowy nowych dzielnic Jerozolimy. Betlejem zostało odnotowane w księgach Starego Testamentu, ponieważ w IX wieku urodził się w nim król Dawid, wielki król Izraela. Miasto z tak chwalebnymi początkami rozwijało się w kolejnych stuleciach, by w czasach rzymskich spaść do roli mało znaczącej osady. Mesjasz miał przyjść na świat w Betlejem, jak to zapowiadały proroctwa, choćby Micheasza (Mi 5,1). Pamiętali o tym wszyscy światlejsi Żydzi obeznani z Pismami. Józef, potomek s…

Często patrzymy na historię, jako na balast uniemożliwiający rozwój, obarczający nas i nasze dzieci zbędnymi stereotypami uprzedzeniami i kompleksami. Starają się nas o tym przekonać media, politycy, ludzie promujący „nowoczesną” edukację, ba nawet niektórzy duchowni... Jednak trzeba pamiętać, że możliwe jest zupełnie inne podejście do historii. Historia bowiem – i nasza świadomość na jej temat - to także jedyne źródło naszego ludzkiego doświadczenia – kumulowanego od pokoleń, które odpowiednio zinterpretowane, przemyślane, może służyć nam i naszym dzieciom do radzenia sobie z otaczającą nas r…

Średniowiecze zerwało z podziałem społecznym starożytności; z podziałem na ludzi wolnych i niewolników, grup o zupełnie innej sytuacji i pozycji. Począwszy od X-XI w. ukształtował się zupełnie inny podział, powiązany z funkcjami, jakie wykonywały dla dobra ogólnego, poszczególne odłamy. Nastąpiło wyodrębnienie trzech grup: Pierwsza kategoria to ludzie modlitwy „Oratores”, duchowni, pośrednicy pomiędzy Bogiem a światem, zabezpieczający los ludzki tutaj na ziemi i po śmierci w pozamaterialnej rzeczywistości. Druga kategoria to ludzie walki „Bellatores”, czynnik zapewniający ład i porządek. Byli…

Nie zajmowały się jedynie domem, gospodarstwem i dziećmi. Działały również na niwie duchowo-religijnej, a nawet politycznej. Wystarczy wspomnieć osobę Hildegardy z Bingen czy Joanny d Arc. Hildegarda z Bingen (1098 - 1179) wizjonerka, mistyczka, uzdrowicielka, reformatorka religijna oraz kompozytorka. Ponieważ była dziesiątym dzieckiem w rodzinie, została poświęcona Kościołowi i wysłana na naukę do przeoryszy konwentu benedyktynek w Disibodenbergu Judyty. Po jej śmierci w 1136 roku została przeoryszą zakonu. Ujawniła wówczas, że od 3 roku życia miała wizje. Podczas jednej z wizji usłyszała gło…

Rosyjska Ameryka. Dotarcie do Alaski było rezultatem jednej z największych w historii ekspedycji naukowych, tzw. drugiej ekspedycji kamczackiej, trwającej w latach 1733-1743. W jej ramach, w czerwcu 1741 r. z Kamczatki wyruszyły dwa statki: Święty Piotr, którego kapitanem był Duńczyk w służbie Rosji, Vitus Bering, dowódca ekspedycji oraz Święty Paweł, dowodzony przez Aleksieja Czirkowa. Pierwszy do wybrzeży Alaski dotarł Czirikow, dzień po nim - 16 lipca 1741 r., Bering. Obaj wysłali ludzi do zbadania terenu. Droga powrotna okazała się dramatyczna dla statku Beringa. Duńczyk nie wrócił do Rosj…

Cechą charakterystyczną dla średniowiecza jest istnienie wyodrębnionej grupy rycerzy. Można ją zdefiniować jako warstwę wojowników zaliczanych do elity społecznej. Przyjmowali oni obowiązki służby wojskowej na rzecz monarchy czy księcia to jest tzw. seniora. Przygotowanie do rzemiosła wojennego wraz z wyposażeniem wymagało stałych, znacznych środków materialnych. W związku z tym senior nadawał rycerzom beneficjum czyli dobra ziemskie. Już od wczesnego średniowiecza, od X/XI wieku tworzyło odrębną grupę z własnym stylem życia, zwyczajami (pasowanie na rycerza, turnieje rycerskie), techniką woje…

W pierwszych wiekach średniowiecza życie naukowe koncentrowało się na terenie klasztorów i miało przede wszystkim służyć dogłębnemu poznaniu liturgii. W wiekach XI-XII centrami życia intelektualnego stały się ośrodki miejskie. Przy miejscowych katedrach i kościołach powstawały bowiem liczne szkoły. Poziom szkół był zróżnicowany. Szkoły w których wykładali sławni uczeni cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przybywały do nich setki studentów z całej Europy. Wbrew obiegowym sądom ludzie w owych czasach byli bardzo mobilni. Językiem wykładowym była łacina co powodowało likwidację wszelkich barier …

„Średniowiecze nie było zacofane. Kiedy patrzę, jaki wpływ mają sekty na ludzi mi współczesnych, stawiam sobie pytanie, gdzie właściwie jest obskurantyzm.”Jacques Le Goff Operujemy schematycznymi mitami. W Europie nie można zwiedzić średniowiecznego zamku, bez zobaczenia sali tortur. Wejście do niej opatrzone jest zwykle komentarzem: „na szczęście nie żyjemy już w Średniowieczu”. Zwiedzając piramidy egipskie, Akropol czy Koloseum, nawet nie myślimy, a jeśli już to mało, że cywilizacja egipska, grecka i rzymska opierały się na niewolnictwie. Jednak to średniowieczny sługa utożsamia naszą stras…