Corporate governance and human ecology Over the few past decades, ecology has become an inescapable topic of general interest. This is true not only for business people, but also for the general public. Ordinary citizens are increasingly aware of that their responsibility is not limited to the walls of their own home, building or neighborhood. Today’s citizens are protagonists of the global village, and understand that the fruits of their current efforts will be passed on to their descendants. The environment has been pillaged in numerous ways by human beings, and we are now attempting to re…

W Polsce nie ma pracy dla kobiet. Jest miejsce jedynie dla pracowników rodzaju żeńskiego. Jestem zdeklarowana feministką. To oznacza, że jestem za tym, aby kobiety mogły się kształcić, miały równe prawa wyborcze, mogły pracować poza domem, jeśli chcą. Ta ostatnia część JEŚLI CHCĄ jest dla mnie kluczowa. A nasze rozwiązania prawne tego JEŚLI CHCĄ w ogóle nie wspierają! Przykład – zapytajcie pracodawcę, co woli: zatrudnić jedną kobietę na cały etat, czy dwie kobiety – każda po ½ etatu. Cóż suma obowiązkowych obciążeń finansowych powoduje, że ½ +½≠1. Trzeba zapłacić za te dwie połówki więcej niż …

O zasadności zajmowania się różnicami i podobieństwami w biznesowych negocjacjach między Polakami a Niemcami czyli o inteligencji kulturowej Źródło grafik: de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenpolitik_Polens Niniejszy artykuł traktuje o osadzeniu negocjacji jako zaawansowanej i skomplikowanej komunikacji w uwarunkowaniach kulturowych Polski i Niemiec. Na wstępie pojawia się oczywiście pytanie, czy kultury niemiecka i polska są na tyle odległe, że powoduje to istnienie różnych modeli komunikacji i negocjacji? Odpowiedź twierdząca nie pada automatycznie, jak jest to w przypadku krajów należą…

Większości z nas słowo „kredyt” kojarzy się niezbyt dobrze – oznacza bowiem konieczność zadłużenia się wobec banku oraz wieloletniego zaciskania pasa w celu jego późniejszej spłaty z gigantycznymi odsetkami. Tymczasem wyraz „kredyt” można utożsamiać z „wiarą” lub „zaufaniem” (mówi się o kredycie zaufania). W ujęciu kredytu społecznego słowo to oznacza to, co łączy członków społeczeństwa w jedno. Wzajemna ufność jest podstawą życia społecznego – nie moglibyśmy funkcjonować, gdybyśmy nie ufali tym, z którymi na co dzień się spotykamy (np. innym użytkownikom dróg). Niestety, często zdarza się…

Niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, jak to możliwe, że żyjąc w niezwykle rozwiniętym świecie spotykamy się z problemem ubóstwa, wzrastających wciąż obciążeń finansowych, braku wystarczających środków państwa dla chorych i starszych, bankructw firm i krajów. Pytania takie stają się szczególnie aktualne przy okazji wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych. Wciąż jeszcze wydaje nam się, że jeśli wybierzemy odpowiednich ludzi, to może uda się coś zmienić. Tymczasem warto przyjrzeć się głębiej przyczynie takiego stanu rzeczy. Niestety bowiem, nie wszystko zależy od rządzących…

W zależności od czasu, w którym pieniądz znajduje się w naszej dyspozycji, jego wartość jest różna. Mówimy, że wartość pieniądza jest funkcją czasu. Czyli, pewna suma pieniędzy ma dziś większą wartość, niż ta sama suma w przyszłości. Potocznie mówimy, że „pieniądz traci na wartości”. Warto wiedzieć, że pieniądz ma zmienną wartość w czasie nawet przy zerowej inflacji. Główne przyczyny takiego zjawiska to: - występowanie ryzyka ( ryzyko występuje wtedy, gdy w przyszłości inwestor otrzyma mniejszą sumę pieniędzy niż się spodziewał), - preferowanie bieżącej konsumpcji (większość osób przywiązuje w…

Niska jakość rządzenia jest podstawową barierą rozwoju Polski, gdyż to od sprawności państwa zależy poziom dobrobytu jego obywateli, zasób kapitału ludzkiego, społecznego i technicznego, a także generalna zdolność systemu społeczno-gospodarczego do stawiania czoła nowym wyzwaniom m.in. tym, które wynikają z procesu globalizacji, sytuacji kryzysowej w Unii Europejskiej, czy też tych bardziej lokalnych, np. szybko postępującego starzenia się społeczeństwa. Mylą się ci, którzy szanse na modernizację Polski upatrują wyłącznie we wzroście zasobów trzech wspomnianych powyżej rodzajów kapitałów – ich…

Konsumpcja – to dość kontrowersyjny ekonomiczny termin: nie dość, że często stwarza problemy natury praktycznej, nie miała też nigdy dobrej prasy. Za tak zwanych ‘moich czasów’ konsumpcja bywała rozpasana i przypisana do zgniłego kapitalizmu. Obecnie, konsumpcjonizm – niepohamowana, niczym nie usprawiedliwiona konsumpcja lub, jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN „nadmierne przywiązywanie wagi do zdobywania dóbr materialnych” - bywa utożsamiany z konsumpcją jako taką. A przecież wszyscy – czy tego chcemy, czy nie - jesteśmy konsumentami. Konsument jest zdefiniowany w Kodeksie cywilnym ja…