O dziale Nauka

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.
Stefan Wyszyński

Nauka bez religii jest kaleka, religia bez nauki jest ślepa.
Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. (niem.)
Albert Einstein

Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.
Stanisław Jerzy Lec

Najnowsze artykuły w dziale Nauka
Filozofia -

Is There Room for Religion in a Secularized Society? Introduction The unsuccessful search for a balance between two opposite and apparently irreconcilable poles, seem to be the divergence of modern times: the autonomous vision of personal liberty that entails a disdain for all heterogeneous norms concerning individuals (Burke 2007, pp. 5-8), and the fact that this modern stance leads to the creation of a State that is increasingly blown out of proportion, and to whom the decisions entailing the most personal issues are trusted (perhaps because the State itself claims them). Issues such as fo…

Analizy, Psychologia - nowy

“Music is an endless labyrinth where many new ways can be discovered and a place where mystery remains forever”. Pierre Boulez[1] The words quoted invite one to replace, for a moment, the word "music" with the word "life", in such a way that they act as synonyms: life is an labyrinth without a beginning or an end, where many new roads can be found, where mystery lasts forever. The proposed change has neither a purely coincidental effect, nor is it acquired by some kind of symmetry, but as an underlying structure behind the words, there is a common ontological basis. Therefore, concepts can b…

Analizy, Ekonomia -

Corporate Social Responsibility: Responsible Advertising Much time has passed since Milton Freidman introduced the thesis that the firm’s only social responsibility is to earn money. Numerous events have demonstrated that the social responsibility that society now expects of organizations goes much further. In the capitalist economy in which we live, both globalized and mediatized through information and communication technologies, it is no longer enough just to maximize profits for the firm’s owners and stockholders. In this day and age, consumers, government and the third sector, as well a…

Prawo -

Debaty na poważne tematy, dotykające kluczowych zagadnień, a przy tym prowadzone w przestrzeni publicznej, niespecjalnie przystają do dzisiejszej niezwykle złożonej rzeczywistości. Coraz częściej rzetelne analizy i merytoryczne argumenty ustępują wypowiedziom zdawkowym, hasłom czy wręcz sloganom. Zmienia się również forma wyrażania poglądów. Obrazy, tweety czy emotikony niekiedy całkowicie wypierają dziś słowo pisane. Ta ogólniejsza diagnoza nie ma – bynajmniej – służyć krytyce rzeczywistości. Jest jedynie stwierdzeniem faktu, jaki należy mieć na względzie rozpoczynając poważną dyskusję na pow…

Ekonomia -

Corporate governance and human ecology Over the few past decades, ecology has become an inescapable topic of general interest. This is true not only for business people, but also for the general public. Ordinary citizens are increasingly aware of that their responsibility is not limited to the walls of their own home, building or neighborhood. Today’s citizens are protagonists of the global village, and understand that the fruits of their current efforts will be passed on to their descendants. The environment has been pillaged in numerous ways by human beings, and we are now attempting to re…

Najnowsze w kategorii Psychologia

Gdy ktoś w przepełnionym autobusie nadepnie nam na nogę i uprzejmie prosi o wybaczenie, zwykle nie sprawia nam wiele trudu, aby uśmiechnąć się do naszego winowajcy, nawet jeśli nas zabolał palec. Wiemy, że ten drugi nie chciał nam umyślnie zadać bólu; po prostu nie uważał albo padł ofiarą siły ciążenia. W każdym razie nie jest odpowiedzialny za swój czyn. Brakuje tutaj istotnego powodu, aby móc przebaczyć w prawdziwym sensie tego słowa. Akt przebaczenia odnosi się do zła, które inny uczynił nam (mniej lub bardziej) świadomie1. PRZEDMOWA Gdy mówimy o rzeczywistym przebaczeniu poruszamy się na b…

nowy

“Music is an endless labyrinth where many new ways can be discovered and a place where mystery remains forever”. Pierre Boulez[1] The words quoted invite one to replace, for a moment, the word "music" with the word "life", in such a way that they act as synonyms: life is an labyrinth without a beginning or an end, where many new roads can be found, where mystery lasts forever. The proposed change has neither a purely coincidental effect, nor is it acquired by some kind of symmetry, but as an underlying structure behind the words, there is a common ontological basis. Therefore, concepts can b…

Każda osoba pełniąca funkcje wychowawcze (rodzice, nauczyciele, itd.) potrzebuje wiedzy na temat różnych patologii psychicznych. Nie jest ich zadaniem leczenie chorób umysłowych, ale dzięki temu stają się świadomi wpływu tych zaburzeń na życie duchowe. Umożliwia to ich współpracę z lekarzami. Najpierw omówimy tendencje doktrynalne, inaczej najważniejsze szkoły psychopatologiczne w naszej epoce. Następnie opiszemy najczęściej występujące choroby psychiatryczne. Rozdział kończy się komentarzem duszpasterskim. Z uwagi na fakt, że większość anomalii psychicznych nie daje się wyjaśnić jako zaburzen…

Lęk jest powszechnie doświadczanym fenomenem psychicznym. Pojęcie lęku pojawiło się w psychologii razem z psychoanalizą. Jego genezę, treść i uwarunkowania analizowały wszystkie dotychczasowe koncepcje psychologiczne człowieka Nie istnieje jedna koncepcja lęku. Współcześni badacze zjawiska wyróżniają ponad osiemset różnych reakcji potocznie uważanych za symptomy lęku. Większość autorów jest zgodna co do tego, że lęk to grupa reakcji emocjonalnych wyzwolonych przez bodźce płynące częściowo z zewnątrz, a głównie z wnętrza organizmu. Charakterystyczne dlań jest to, że: mają przykre zabarwienie, s…

"Śmierć i życie" Gustav Klimt 1916 rok Biologia uczy, że życie człowieka na ziemi, podobnie jak wszystkich bytów ożywionych, składa się z różnych etapów: człowiek rodzi się, rośnie, dochodzi do pełni, starzeje się i umiera. Trzeba się nauczyć przechodzić od jednego do drugiego etapu łagodnie, bez wstrząsów, i znajdować sens każdego z nich, akceptując nieunikniony fakt stopniowej utraty sił fizycznych i psychicznych. Psychologia rozwojowa zajmuje się analizą rozwoju psychicznego człowieka (występującymi zjawiskami i ich podstawami) od momentu poczęcia aż do wieku dorosłego. Skupia się na ba…

Najnowsze w kategorii Język polski

We współczesnym świecie, w którym żyje się tak często w pośpiechu, szybka i łatwa korespondencja między ludźmi jest niezwykle istotna. Taki rodzaj komunikacji zapewnia poczta elektroniczna. Niemal każdy posiada teraz adres e-mailowy i korzysta z tej formy porozumiewania się. W korespondencji między znajomymi można pozwolić sobie na swobodę w pisaniu, natomiast w pracy czy w kontaktach z osobami nam nieznanymi należy zachować formę bardziej oficjalną. Maile mają krótką historię i nie ma skodyfikowanych zasad pisania listów elektronicznych. Obowiązują za to zasady zachowania grzeczności i klarow…

Z listami do dobrych znajomych i przyjaciół nikt nie ma problemu – każdy je pisze według własnego uznania. Trudności zaczynają się piętrzyć, gdy przyjdzie nam napisać bardziej oficjalny list do jakiejś osobistości piastującej poważne stanowisko. Wtedy trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę do kogo piszemy, czyli adresata naszej korespondencji, a także jej temat i cel, który chcemy osiągnąć. Pomocne tu będą szablonowe już zwroty, które używamy na początku listu (zaczynanego z lewej strony): Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo. Należy pamiętać, że rzeczownik państwo łączy się tutaj…

Najnowsze w kategorii Ekonomia

Corporate Social Responsibility: Responsible Advertising Much time has passed since Milton Freidman introduced the thesis that the firm’s only social responsibility is to earn money. Numerous events have demonstrated that the social responsibility that society now expects of organizations goes much further. In the capitalist economy in which we live, both globalized and mediatized through information and communication technologies, it is no longer enough just to maximize profits for the firm’s owners and stockholders. In this day and age, consumers, government and the third sector, as well a…

Corporate governance and human ecology Over the few past decades, ecology has become an inescapable topic of general interest. This is true not only for business people, but also for the general public. Ordinary citizens are increasingly aware of that their responsibility is not limited to the walls of their own home, building or neighborhood. Today’s citizens are protagonists of the global village, and understand that the fruits of their current efforts will be passed on to their descendants. The environment has been pillaged in numerous ways by human beings, and we are now attempting to re…

W Polsce nie ma pracy dla kobiet. Jest miejsce jedynie dla pracowników rodzaju żeńskiego. Jestem zdeklarowana feministką. To oznacza, że jestem za tym, aby kobiety mogły się kształcić, miały równe prawa wyborcze, mogły pracować poza domem, jeśli chcą. Ta ostatnia część JEŚLI CHCĄ jest dla mnie kluczowa. A nasze rozwiązania prawne tego JEŚLI CHCĄ w ogóle nie wspierają! Przykład – zapytajcie pracodawcę, co woli: zatrudnić jedną kobietę na cały etat, czy dwie kobiety – każda po ½ etatu. Cóż suma obowiązkowych obciążeń finansowych powoduje, że ½ +½≠1. Trzeba zapłacić za te dwie połówki więcej niż …

„Wie kommunizieren die Deutschen und die Polen miteinander? Über den Einfluss der Stereotype und der sprachlichen Konnotationen auf die interkulturelle Kommunikation.“ Der Artikel handelt von der Rolle der Stereotype und sprachlicher Konnotationen in der deutsch-polnischen Kommunikation. Nachdem die Wechselbeziehungen zwischen der Kommunikation, der Kultur und der Sprache in der Erwägung gezogen worden sind, werden die distinktiven Merkmale der Kommunikation und der interkulturellen Kommunikation dargestellt. Die gegenseitige Wahrnehmung von Polen und Deutschen wird in der chronologischen Rei…

O zasadności zajmowania się różnicami i podobieństwami w biznesowych negocjacjach między Polakami a Niemcami czyli o inteligencji kulturowej Źródło grafik: de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenpolitik_Polens Niniejszy artykuł traktuje o osadzeniu negocjacji jako zaawansowanej i skomplikowanej komunikacji w uwarunkowaniach kulturowych Polski i Niemiec. Na wstępie pojawia się oczywiście pytanie, czy kultury niemiecka i polska są na tyle odległe, że powoduje to istnienie różnych modeli komunikacji i negocjacji? Odpowiedź twierdząca nie pada automatycznie, jak jest to w przypadku krajów należą…

Najnowsze w kategorii Historia

Mushroom cloud over Nagasaki, after the atomic bomb drop by the US Air Force, August 9, 1945. Photo: The Art Archive / National Archives Washington DC With the 70th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki we can expect more than the usual serve of historical controversy between so-called “Hiroshima Revisionism” and defenders of the received wisdom that the bombings were necessary to bring the war with Japan to an end without a bloody and horrific invasion of the home islands. But these debates are misguided – by the time the atomic bombs were dropped, the United States had alrea…

„Tego dnia był pierwszy seder. Mówili, że rabin z ulicy Mejzelsa (dawniej Kupieckiej) wyszykował wytworny świąteczny stół nakryty elegancką zastawą i pięknymi białymi obrusami, a gdy rozeszła się wiadomość, że nazajutrz będzie akcja, wszystko przeniósł do schronu. Wszystko, z całą zastawą i obrusami. I tam się odbył uroczysty seder. Tak opowiadali i to weszło do legendy getta, ale czy to prawda – nie wiadomo. Bo nikt z nas tego nie widział”. To słowa Marka Edelmana z jego ostatniej książki. Zaś rabin, o którym mowa, to Menachem Ziemba (1883–1943). Ten światowej sławy autorytet w dziedzinie ży…

Historia piłki nożnej sięga zamierzchłych czasów. Już w starożytnych Chinach, Egipcie, Grecji i Rzymie znano zabawę piłką. W średniowieczu uprawiano podobną grę w Anglii, Francji i północnych Włoszech. Pierwsze kluby piłkarskie postały w połowie XIX wieku w środkowej Anglii. W 1863 r. utworzono pierwszy związek piłkarski (The Football Association, FA). W tym samym roku ustanowiono przepisy gry, które z niewielkimi zmianami przetrwały do dziś.   Pierwszy mecz międzynarodowy rozegrano w 1872 r. między Anglią a Szkocją (zakończył się on bezbramkowym remisem). W latach 1880–1885 zaczęły powstawa…

Betlejem, miasto narodzin Jezusa leży 8 km na południe od Jerozolimy. Odległość ta obecnie całkowicie się zaciera na skutek budowy nowych dzielnic Jerozolimy. Betlejem zostało odnotowane w księgach Starego Testamentu, ponieważ w IX wieku urodził się w nim król Dawid, wielki król Izraela. Miasto z tak chwalebnymi początkami rozwijało się w kolejnych stuleciach, by w czasach rzymskich spaść do roli mało znaczącej osady. Mesjasz miał przyjść na świat w Betlejem, jak to zapowiadały proroctwa, choćby Micheasza (Mi 5,1). Pamiętali o tym wszyscy światlejsi Żydzi obeznani z Pismami. Józef, potomek s…

Często patrzymy na historię, jako na balast uniemożliwiający rozwój, obarczający nas i nasze dzieci zbędnymi stereotypami uprzedzeniami i kompleksami. Starają się nas o tym przekonać media, politycy, ludzie promujący „nowoczesną” edukację, ba nawet niektórzy duchowni... Jednak trzeba pamiętać, że możliwe jest zupełnie inne podejście do historii. Historia bowiem – i nasza świadomość na jej temat - to także jedyne źródło naszego ludzkiego doświadczenia – kumulowanego od pokoleń, które odpowiednio zinterpretowane, przemyślane, może służyć nam i naszym dzieciom do radzenia sobie z otaczającą nas r…

Najnowsze w kategorii Biologia

Nasza codzienna dieta dość daleko odbiega od ideału. Jemy za dużo soli i cukru, pijemy za dużo kawy, wiele kupowanych przez nas produktów spożywczych zawiera różne dodatki chemiczne. Nawet warzywa i owoce - wydawać by się mogło, że tak zdrowe - z reguły uprawiane są ze znacznym wykorzystaniem nawozów sztucznych, chemicznych środków owado- i chwastobójczych itp. co w dość dużym stopniu redukuje ich "naturalność". Do tego dochodzą lekarstwa, zanieczyszczenia środowiska i powietrza, którym na co dzień oddychamy. Toksyny pochodzące z tych wszystkich źródeł gromadzą się latami w naszym organizmie, …

Zdjęcia Barbara Figurna

Kamelia japońska (Camellia japonica) jest rośliną z rodziny herbatowatych (Theaceae). Pochodzi z Azji. W Chinach, Japonii i Korei jest krzewem, dorastająym do 15 m wysokości. Natomiast w warunkach uprawy pokojowej kamelia może osiągnąć do 2 m. Roślina ma błyszczące, skórzaste liście, zakwita w okresie zimowo-wiosennym (od lutego do kwietnia). Kwiaty są duże, złożone z 5 do 12 płatków, o barwie białej, różowej lub czerwonej, często wielobarwne, o średnicy 3-10 cm, ustawione pojedynczo lub po 2-3 w kątach liści. Liście i nasiona kamelii są wykorzystywane w medycynie ludowej jako lek do przyśp…

Kalina wonna zakwita w cieplejszym klimacie jeszcze w zimie, a w Polsce tuż po ustąpieniu mrozów. Kwiaty pojawiają się na bezlistnych jeszcze gałązkach krzewu i pięknie pachną. Pąki kwiatowe są różowe, a rozwijające się z nich rurkowate drobne kwiaty są białoróżowe. Roślina pochodzi z Chin. Rodzime gatunki kaliny – kalina koralowa i kalina hordowina kwitną dopiero w maju i w czerwcu. Ich kwiaty, większe i okazalsze niż kaliny wonnej, nie pachną.

Wystawa psów, jest dla kynologów zaledwie wierzchołkiem góry lodowej, bo wszystko to, co dzieje się na ringu, to zaledwie ułamek pracy którą należy wykonywać przez cały rok, codziennie, systematycznie, i konsekwentnie. Nawet najbardziej spektakularna wygrana daje tylko chwilową, chociaż niezwykle podbudowującą satysfakcję. Rzeczywistość jest dużo bardziej prozaiczna..... Hodowca, posiadając najczęściej kilka, czasami kilkanaście a nawet kilkadziesiąt zwierząt, z natury rzeczy ma procentowo dużo większą szansę zaliczenia różnych nieszczęść i „wpadek”, niż szczęśliwy posiadacz jednego pieska. …

Najnowsze w kategorii Filozofia

Is There Room for Religion in a Secularized Society? Introduction The unsuccessful search for a balance between two opposite and apparently irreconcilable poles, seem to be the divergence of modern times: the autonomous vision of personal liberty that entails a disdain for all heterogeneous norms concerning individuals (Burke 2007, pp. 5-8), and the fact that this modern stance leads to the creation of a State that is increasingly blown out of proportion, and to whom the decisions entailing the most personal issues are trusted (perhaps because the State itself claims them). Issues such as fo…

Cierpimy na niefrasobliwość w wielu naszych działaniach: w żadnym z nich nie więcej, niż przy wyborze i utrzymaniu naszych przyjaciół. Marcus Tullius Cicero Facebook wydaje się być po trosze wszystkim. To, co łączy to wszystko, to właśnie ta jedna rzecz wspólna: że Facebook w pewnym sensie jest zawsze trochę o przyjaźni. Jeśli tylko popatrzymy na menu strony głównej, słowo przyjaciele pojawia się na stronie użytkownika i w profilu osobowym i w poczcie, a ta częstotliwość sugeruje, jak dużą wagę mają przyjaciele w przestrzeni wirtualnej Facebooka. Rzeczywiście, wpływ, jaki Facebook wywiera …

Istnieją prawdy absolutne i konwencjonalne. Zdecydowana większość prawd, wśród których żyjemy to prawdy konwencjonalne, które mogą się zmieniać w zależności od epoki, miejsca, kultury, środowiska. Do takich prawd należy choćby moda, style w sztuce, język, kuchnia, kodeks drogowy, techniki pracy, zwyczaje, itd. Prawdy konwencjonalne to też prawdy i też staramy się mieć je na uwadze, ponieważ w pewien sposób porządkują życie danej społeczności. Szacunek wobec tych prawd jest częścią kultury osobistej człowieka. Nie wszystkie prawdy są więc absolutne. Ale też nie wszystkie są konwencjonalne. Ist…

Zaznacz przy każdym zdaniu „tak” lub „nie” w zależności od tego, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Rozwiąż test i sprawdź, w jakim stopniu otwarty jesteś na rzeczywistość. 1) Prawda to subiektywny osąd o rzeczywistości. 2) Poznawanie prawdy to dostosowanie rozumienia do rzeczy. 3) Człowiek jest tym bardziej niezależny im bardziej poddaje wszystko w wątpliwość. 4) Poznanie ma na celu uzyskanie pewności. 5) Poprawna postawa krytyczna oznacza posiadanie dobrych kryteriów oceny. 6) Dobre kryteria oceny to te, którymi kieruje się demokratyczna większość. 7) Immanentyzm antropologiczny (pierws…

Fragment książki Alfonso López Quintás „La Tolerancia y la Manipulación" 1- Zwraca uwagę jak duży wpływ na wszystkie postawy ludzi ma odejście od ideału jedności i ukierunkowanie zainteresowania na ideał zmiany. 2- Czynniki manipulacyjne przeinaczając różne kluczowe idee, niszczą kreatywność ludzi. Z kolei społeczeństwo mało kreatywne pozwala się pociągnąć jednostkom, które odgrywają rolę przewodników i zaczyna mówić ich językiem. 3- Kiedy zachodzi konflikt pomiędzy swoimi przekonaniami a ideami, jakie owi przewodnicy propagują, ludzie zaczynają myśleć, że nie można się sprzeciwić, bo będzie t…

Najnowsze w kategorii Medycyna

Nasza codzienna dieta dość daleko odbiega od ideału. Jemy za dużo soli i cukru, pijemy za dużo kawy, wiele kupowanych przez nas produktów spożywczych zawiera różne dodatki chemiczne. Nawet warzywa i owoce - wydawać by się mogło, że tak zdrowe - z reguły uprawiane są ze znacznym wykorzystaniem nawozów sztucznych, chemicznych środków owado- i chwastobójczych itp. co w dość dużym stopniu redukuje ich "naturalność". Do tego dochodzą lekarstwa, zanieczyszczenia środowiska i powietrza, którym na co dzień oddychamy. Toksyny pochodzące z tych wszystkich źródeł gromadzą się latami w naszym organizmie, …

Nowa definicja uzależnienia 1. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień, w oparciu o aktualną wiedzę neurologiczną, zmieniło w 2011 roku definicję uzależnienia. Dzisiaj rozumiemy je nie tylko jako wewnętrzny przymus korzystania ze szkodliwej substancji, ale jako przewlekłą chorobę mózgu wpływającą na układ nagrody, motywacji i pamięci. Po raz pierwszy Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień zdefiniowało uzależnienie jako obejmujące także zachowania, niezwiązane z zażywaniem substancji, jak jedzenie, hazard, a także - właśnie tak - seks. One wpływają na mózg w podobny sposób. Dopamina…

O tej godzinie jedna z moich znajomych była umówiona na wizytę do ortopedy w publicznej przychodni. Konsultacja umawiana była przez telefon, a koleżanka, dość skrupulatna zresztą osoba, chciała być na czas. Czy na pewno wizyta ma być na 15.32? - dopytywała. – Tak – zapewniła osoba przyjmująca zapisy. Kolejny pacjent umówiony był na 15.41. I tak wyglądał dalej harmonogram przyjęć, z wizytami umówionymi w odstępie mniej więcej sześciominutowym. Ortopeda podczas wizyty była dość małomówna, co nie dziwi, mając na uwadze ilość czasu, jakim dysponowała. Była również oschła i niemiła, co także można …

Poniżej kilka punktów, które wyjaśniają ocenę moralną procedury "in vitro": 1) Traktowanie posiadania dziecka jako życiowej konieczności, którą wszelkimi sposobami trzeba zdobyć. 2) Pobieranie nasienia odbywa się przez masturbację, co jest jednym z wykroczeń przeciw szóstemu przykazaniu. 3) Stymulacja jajeczkowania nie jest może najpoważniejszym problemem, aczkolwiek to duża ingerencja w fizjologię kobiety. 4) Wytwarzanie i hodowanie* zarodków, czyli zaczęcie wielu procesów życiowych ludzi, z których duża część umiera. 5) Transfer kilku zarodków, po czym dla zapewnienia dobrych warunków j…

„ Nie wiem, czy to przez te moje hormony czy przez pogodę? A co Pani dolega? – Niczego mi się nie chce, jestem ciągle zmęczona i te moje nastroje…” Takie sytuacje w praktyce lekarza endokrynologa są na porządku dziennym. Zwykle wystarczy wtedy popatrzeć na wyniki pacjenta w komputerze, potem przez okno i okazuje się, że to ani hormony, ani pogoda, bo wyniki są idealne i właśnie świeci słońce, co (chyba) każdemu dodaje animuszu. W niektórych sytuacjach mamy do czynienia z konkretną chorobą, ale często nie udaje się znaleźć „organicznej” przyczyny złego samopoczucia czy zmęczenia pacjenta. Może …

Najnowsze w kategorii Teologia

Due Papi, un’unica passione: il valore della persona umana Per indicare i giovani nati intorno al 1989 qualcuno ha coniato il termine di “John Paul II generation”[1]. A circa 25 anni di distanza quella generation, ormai adulta, assiste a una canonizzazione che non è azzardato definire storica sia per la rapidità e il consenso pressoché unanime, sia per l’accostamento di due figure epocali nella storia della Chiesa. E’ infatti fuori discussione che entrambi i pontificati, quello di Giovanni XXIII e quello di Giovanni Paolo II, abbiano prodotto profonde trasformazioni nel cattolicesimo di fine …

W ciągu swojego długiego i wspaniałego pontyfikatu, Jan Paweł II wezwał wszystkich chrześcijan do podjęcia zadania ewangelizacji tych wszystkich krajów i środowisk, które z powodu długiego procesu sekularyzacji, nie znają już Chrystusa. Wielu ludzi zaledwie słyszało coś o Jezusie, a jednocześnie nie czują się usatysfakcjonowani ofertami szerzonymi w opinii publicznej. Inni słyszeli lub czytali coś na temat Jego Osoby, jednak tak naprawdę znają Go powierzchownie lub mają o Nim zdeformowane pojęcie. Szczególne wyzwanie okresu historycznego, w którym żyjemy, polega w dużej mierze na tym, aby udał…

Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, koniecznej do zbawienia. Jak wskazuje etymologia tego słowa, jest to środek, który łączy z rzeczywistością świętą. Sakrament małżeństwa, to przymierze małżeńskie, przez które kobieta i mężczyzna tworzą ze sobą wspólnotę całego życia. Związek kobiety i mężczyzny to rzeczywistość naturalna, którą Jezus podniósł do rangi sakramentu. „Stwarza” małżeństwo zgoda małżonków, wyrażona podczas ślubu, przez którą małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują. Słowa przysięgi małżeńskiej to forma sakramentu małżeństwa. Materią tego sakramentu są …

Filozofia, badając przy pomocy rozumu rzeczywistość, ma ważną funkcję w teologii. Funkcja ta jest ze swej natury instrumentalna, bowiem teologia posługuje się nie samym rozumem, ale rozumem oświeconym wiarą. Św. Tomasz z Akwinu mówi, że teologia nie potrzebuje filozofii, ponieważ prawdy objawione, którymi się zajmuje, są ponad jakąkolwiek nauką. Teologia posługuje się filozofią, nie dlatego, ze sama jest niewystarczająca, ale ze względu na ograniczenia naszego intelektu. Pomiędzy poznaniem naturalnym spontanicznym i poznaniem filozoficznym istnieje (powinna istnieć!) kontynuacja. Filozofia udo…

Najnowsze w kategorii Języki obce

Due Papi, un’unica passione: il valore della persona umana Per indicare i giovani nati intorno al 1989 qualcuno ha coniato il termine di “John Paul II generation”[1]. A circa 25 anni di distanza quella generation, ormai adulta, assiste a una canonizzazione che non è azzardato definire storica sia per la rapidità e il consenso pressoché unanime, sia per l’accostamento di due figure epocali nella storia della Chiesa. E’ infatti fuori discussione che entrambi i pontificati, quello di Giovanni XXIII e quello di Giovanni Paolo II, abbiano prodotto profonde trasformazioni nel cattolicesimo di fine …

A Very Special Day: The Queen’s 90th Birthday Friday the 10th of June 2016 marks Queen Elizabeth II’s 90th birthday-a special occasion celebrated with a solemn Service of Thanksgiving at St Paul’s Cathedral (London). Members of the Royal Family, politicians, state officials and outstanding public figures, in total more than 2 000 people, attended this special service which was celebrated by the Archbishop of Canterbury, Justin Welby. Duke of Edinburgh, who celebrated his 95th birthday on the same day, accompanied the Queen. They have been married for 68 years, and The Queen was the f…

Audrey Hepburn, the British actress and fashion icon, once famously said that ‘elegance is the only beauty that never fades.’ Years later, the maxim is still relevant whether in the world of culture or politics as the example of Kate Middleton demonstrates clearly. From her first public appearance, the Duchess of Cambridge has been hailed as the perfect example of an empowered and elegant royalty. source http://katemiddletonstyle.org/orla-kiely-bird-print-dress-art-room/ Whether canoeing in Canada, planting a tree or attending a state visit, sophistication, modesty and elegance define h…

Philosophy has a problem with expertise. The discipline is, at its heart, a form of questioning that struggles to provide for easy or definite answers. I think this is one of philosophy’s strengths, but it can provoke problems. One such problem when those without philosophical training speak with authority on philosophical issues. The problem here is that the authority they hold in one domain - say, science - doesn’t translate in the way they imply. Richard Dawkins is arguably the most prominent example, but others - such as Neil deGrasse Tyson - are also culpable. The most recent instance o…

End of season sales, Boxing Day sales, Black Friday, end of summer sale: the calendar year seems to be divided by these new reminders to keep on buying. The message sent out to us could not be clearer: ‘Keep calm and carry on shopping.’ As customers always on the lookout for the best occasion, consciously or not, we often give into the bold advertising that can so effectively model our behaviour. ‘Fast fashion’, a term used to describe low-cost clothing collections that change very quickly and mimic current fashion trends, redefined the way dress fuelling our desire to follow the newest trends…

Najnowsze w kategorii Prawo

Przez ponad 60 lat Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki stopniowo oddalał się od opartego na prawie naturalnym rozumienia swojej roli w interpretacji konstytucjonalnej. Wielu Amerykanów gorszy farsa, która wychodzi na jaw zawsze, podczas nominacji do Sądu Najwyższego USA. Wysoko postawieni członkowie każdej z partii politycznych wydają zazwyczaj próżne komentarze na temat sędziowskiego ‘nurtu głównego’ – czymkolwiek on jest – oraz potrzeby zapewnienia ‘równowagi’ w sądzie tak, jakby to był oddział legislacyjny. Jedna lub druga partia zazwyczaj oskarża drugą o nominowanie ‘ekstremisty’ – …

Debaty na poważne tematy, dotykające kluczowych zagadnień, a przy tym prowadzone w przestrzeni publicznej, niespecjalnie przystają do dzisiejszej niezwykle złożonej rzeczywistości. Coraz częściej rzetelne analizy i merytoryczne argumenty ustępują wypowiedziom zdawkowym, hasłom czy wręcz sloganom. Zmienia się również forma wyrażania poglądów. Obrazy, tweety czy emotikony niekiedy całkowicie wypierają dziś słowo pisane. Ta ogólniejsza diagnoza nie ma – bynajmniej – służyć krytyce rzeczywistości. Jest jedynie stwierdzeniem faktu, jaki należy mieć na względzie rozpoczynając poważną dyskusję na pow…

Już od niemal roku jesteśmy świadkami bezprecedensowego sporu politycznego odnoszącego się do jednej z kluczowych instytucji ustrojowych państwa, jakim jest sąd konstytucyjny. Wraz z upływem czasu bardzo łatwo zapomnieć o niektórych okolicznościach faktycznych tworzących zasadniczy kontekst tzw. „sporu o Trybunał”. Tym trudniej zrozumieć istotę bieżących wydarzeń i wyrobić sobie własny pogląd w tej sprawie. Tymczasem właśnie w tych dniach wkraczamy w rozstrzygający etap „walki”, której stawką od samego początku była kontrola nad Trybunałem Konstytucyjnym. Jest to więc dobry moment na nieco og…

W dzisiejszych multimedialnych czasach, kiedy człowiek i jego fantazja wystawione są na pokusę rozrywki, chcemy korzystać, oglądać i odtwarzać. Posiadać wszystko bez ograniczeń. Ulegamy tej pokusie w kręgach naszych zainteresowań, kręcąc się wokół muzyki, gier, filmów, i innych „światów” znanych z książek czy coraz częściej e-booków. Ich autorzy, twórcy  lub pomysłodawcy włożyli mnóstwo wysiłku w to, ażeby się mówiło o tym co z pasją stworzyli. Bez wątpienia największym ich sukcesem jest chwila, w której mówimy, przeżywamy a później prezentujemy światu, co w tym ostatnim przypadku prowadzić …

Ponizszym artykułem rozpoczynamy cykl przydatnych w życiu codziennym informacji z różnych gałęzi prawa. Pomysł umieszczania na naszej stronie tego typu artykułów powstał na skutek doświadczeń i trudności jakie sprawia, w szczególności nieprawnikom, poruszanie się w stale powiększającym się gąszczu przepisów i regulacji. Chcemy wyraźnie podkreślić, że materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają charakteru porady prawnej, lecz mają na celu jedynie przekazanie podstawowych i ogólnych informacji o obowiązującym stanie prawnym. Zapewniamy jednocześnie, że dołożymy wszelkiej staranności, aby p…