O dziale Nauka

Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.
Stefan Wyszyński

Nauka bez religii jest kaleka, religia bez nauki jest ślepa.
Die Naturwissenschaft ohne Religion ist lahm, die Religion ohne Naturwissenschaft ist blind. (niem.)
Albert Einstein

Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki.
Stanisław Jerzy Lec

Najnowsze artykuły w dziale Nauka
Filozofia -

Is There Room for Religion in a Secularized Society? Introduction The unsuccessful search for a balance between two opposite and apparently irreconcilable poles, seem to be the divergence of modern times: the autonomous vision of personal liberty that entails a disdain for all heterogeneous norms concerning individuals (Burke 2007, pp. 5-8), and the fact that this modern stance leads to the creation of a State that is increasingly blown out of proportion, and to whom the decisions entailing the most personal issues are trusted (perhaps because the State itself claims them). Issues such as fo…

Prawo - nowy

Czy w sprawie śmierci bł. Jerzego Popiełuszki już wszystko zostało wyjaśnione?

Filozofia - nowy

To bardzo dziwne, by w poszukiwaniu obiektywizmu traktować jako punkt odniesienia produkcję TVN.

Prawo -

W Unii Europejskiej (czyli też w Polsce) zostało wprowadzone nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych tzw. RODO (GDPR). Nakłada ono liczne obowiązki na wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, a kończąc na ogólnoświatowych korporacjach. Zadania w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych są TAKIE SAME dla wszystkich. Zatem istnieje potrzeba przybliżenia tematu wszystkim. Zwłaszcza tym, którzy nie mają sztabu wykwalifikowanego personelu specjalizującego się w ochronie danych osobowych i zagadnieniach bezpieczeństw…

Analizy, Psychologia -

“Music is an endless labyrinth where many new ways can be discovered and a place where mystery remains forever”. Pierre Boulez[1] The words quoted invite one to replace, for a moment, the word "music" with the word "life", in such a way that they act as synonyms: life is an labyrinth without a beginning or an end, where many new roads can be found, where mystery lasts forever. The proposed change has neither a purely coincidental effect, nor is it acquired by some kind of symmetry, but as an underlying structure behind the words, there is a common ontological basis. Therefore, concepts can b…

Najnowsze w kategorii Psychologia

Gdy ktoś w przepełnionym autobusie nadepnie nam na nogę i uprzejmie prosi o wybaczenie, zwykle nie sprawia nam wiele trudu, aby uśmiechnąć się do naszego winowajcy, nawet jeśli nas zabolał palec. Wiemy, że ten drugi nie chciał nam umyślnie zadać bólu; po prostu nie uważał albo padł ofiarą siły ciążenia. W każdym razie nie jest odpowiedzialny za swój czyn. Brakuje tutaj istotnego powodu, aby móc przebaczyć w prawdziwym sensie tego słowa. Akt przebaczenia odnosi się do zła, które inny uczynił nam (mniej lub bardziej) świadomie1. PRZEDMOWA Gdy mówimy o rzeczywistym przebaczeniu poruszamy się na b…

“Music is an endless labyrinth where many new ways can be discovered and a place where mystery remains forever”. Pierre Boulez[1] The words quoted invite one to replace, for a moment, the word "music" with the word "life", in such a way that they act as synonyms: life is an labyrinth without a beginning or an end, where many new roads can be found, where mystery lasts forever. The proposed change has neither a purely coincidental effect, nor is it acquired by some kind of symmetry, but as an underlying structure behind the words, there is a common ontological basis. Therefore, concepts can b…

Każda osoba pełniąca funkcje wychowawcze (rodzice, nauczyciele, itd.) potrzebuje wiedzy na temat różnych patologii psychicznych. Nie jest ich zadaniem leczenie chorób umysłowych, ale dzięki temu stają się świadomi wpływu tych zaburzeń na życie duchowe. Umożliwia to ich współpracę z lekarzami. Najpierw omówimy tendencje doktrynalne, inaczej najważniejsze szkoły psychopatologiczne w naszej epoce. Następnie opiszemy najczęściej występujące choroby psychiatryczne. Rozdział kończy się komentarzem duszpasterskim. Z uwagi na fakt, że większość anomalii psychicznych nie daje się wyjaśnić jako zaburzen…

Lęk jest powszechnie doświadczanym fenomenem psychicznym. Pojęcie lęku pojawiło się w psychologii razem z psychoanalizą. Jego genezę, treść i uwarunkowania analizowały wszystkie dotychczasowe koncepcje psychologiczne człowieka Nie istnieje jedna koncepcja lęku. Współcześni badacze zjawiska wyróżniają ponad osiemset różnych reakcji potocznie uważanych za symptomy lęku. Większość autorów jest zgodna co do tego, że lęk to grupa reakcji emocjonalnych wyzwolonych przez bodźce płynące częściowo z zewnątrz, a głównie z wnętrza organizmu. Charakterystyczne dlań jest to, że: mają przykre zabarwienie, s…

"Śmierć i życie" Gustav Klimt 1916 rok Biologia uczy, że życie człowieka na ziemi, podobnie jak wszystkich bytów ożywionych, składa się z różnych etapów: człowiek rodzi się, rośnie, dochodzi do pełni, starzeje się i umiera. Trzeba się nauczyć przechodzić od jednego do drugiego etapu łagodnie, bez wstrząsów, i znajdować sens każdego z nich, akceptując nieunikniony fakt stopniowej utraty sił fizycznych i psychicznych. Psychologia rozwojowa zajmuje się analizą rozwoju psychicznego człowieka (występującymi zjawiskami i ich podstawami) od momentu poczęcia aż do wieku dorosłego. Skupia się na ba…

Najnowsze w kategorii Język polski

We współczesnym świecie, w którym żyje się tak często w pośpiechu, szybka i łatwa korespondencja między ludźmi jest niezwykle istotna. Taki rodzaj komunikacji zapewnia poczta elektroniczna. Niemal każdy posiada teraz adres e-mailowy i korzysta z tej formy porozumiewania się. W korespondencji między znajomymi można pozwolić sobie na swobodę w pisaniu, natomiast w pracy czy w kontaktach z osobami nam nieznanymi należy zachować formę bardziej oficjalną. Maile mają krótką historię i nie ma skodyfikowanych zasad pisania listów elektronicznych. Obowiązują za to zasady zachowania grzeczności i klarow…

Z listami do dobrych znajomych i przyjaciół nikt nie ma problemu – każdy je pisze według własnego uznania. Trudności zaczynają się piętrzyć, gdy przyjdzie nam napisać bardziej oficjalny list do jakiejś osobistości piastującej poważne stanowisko. Wtedy trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę do kogo piszemy, czyli adresata naszej korespondencji, a także jej temat i cel, który chcemy osiągnąć. Pomocne tu będą szablonowe już zwroty, które używamy na początku listu (zaczynanego z lewej strony): Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo. Należy pamiętać, że rzeczownik państwo łączy się tutaj…

Najnowsze w kategorii Ekonomia

Większości z nas słowo „kredyt” kojarzy się niezbyt dobrze – oznacza bowiem konieczność zadłużenia się wobec banku oraz wieloletniego zaciskania pasa w celu jego późniejszej spłaty z gigantycznymi odsetkami. Tymczasem wyraz „kredyt” można utożsamiać z „wiarą” lub „zaufaniem” (mówi się o kredycie zaufania). W ujęciu kredytu społecznego słowo to oznacza to, co łączy członków społeczeństwa w jedno. Wzajemna ufność jest podstawą życia społecznego – nie moglibyśmy funkcjonować, gdybyśmy nie ufali tym, z którymi na co dzień się spotykamy (np. innym użytkownikom dróg). Niestety, często zdarza się…

Corporate governance and human ecology Over the few past decades, ecology has become an inescapable topic of general interest. This is true not only for business people, but also for the general public. Ordinary citizens are increasingly aware of that their responsibility is not limited to the walls of their own home, building or neighborhood. Today’s citizens are protagonists of the global village, and understand that the fruits of their current efforts will be passed on to their descendants. The environment has been pillaged in numerous ways by human beings, and we are now attempting to re…

W Polsce nie ma pracy dla kobiet. Jest miejsce jedynie dla pracowników rodzaju żeńskiego. Jestem zdeklarowana feministką. To oznacza, że jestem za tym, aby kobiety mogły się kształcić, miały równe prawa wyborcze, mogły pracować poza domem, jeśli chcą. Ta ostatnia część JEŚLI CHCĄ jest dla mnie kluczowa. A nasze rozwiązania prawne tego JEŚLI CHCĄ w ogóle nie wspierają! Przykład – zapytajcie pracodawcę, co woli: zatrudnić jedną kobietę na cały etat, czy dwie kobiety – każda po ½ etatu. Cóż suma obowiązkowych obciążeń finansowych powoduje, że ½ +½≠1. Trzeba zapłacić za te dwie połówki więcej niż …

O zasadności zajmowania się różnicami i podobieństwami w biznesowych negocjacjach między Polakami a Niemcami czyli o inteligencji kulturowej Źródło grafik: de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenpolitik_Polens Niniejszy artykuł traktuje o osadzeniu negocjacji jako zaawansowanej i skomplikowanej komunikacji w uwarunkowaniach kulturowych Polski i Niemiec. Na wstępie pojawia się oczywiście pytanie, czy kultury niemiecka i polska są na tyle odległe, że powoduje to istnienie różnych modeli komunikacji i negocjacji? Odpowiedź twierdząca nie pada automatycznie, jak jest to w przypadku krajów należą…

Niejednokrotnie zastanawiamy się nad tym, jak to możliwe, że żyjąc w niezwykle rozwiniętym świecie spotykamy się z problemem ubóstwa, wzrastających wciąż obciążeń finansowych, braku wystarczających środków państwa dla chorych i starszych, bankructw firm i krajów. Pytania takie stają się szczególnie aktualne przy okazji wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych. Wciąż jeszcze wydaje nam się, że jeśli wybierzemy odpowiednich ludzi, to może uda się coś zmienić. Tymczasem warto przyjrzeć się głębiej przyczynie takiego stanu rzeczy. Niestety bowiem, nie wszystko zależy od rządzących…

Najnowsze w kategorii Historia

Mushroom cloud over Nagasaki, after the atomic bomb drop by the US Air Force, August 9, 1945. Photo: The Art Archive / National Archives Washington DC With the 70th anniversary of the bombing of Hiroshima and Nagasaki we can expect more than the usual serve of historical controversy between so-called “Hiroshima Revisionism” and defenders of the received wisdom that the bombings were necessary to bring the war with Japan to an end without a bloody and horrific invasion of the home islands. But these debates are misguided – by the time the atomic bombs were dropped, the United States had alrea…

Historia piłki nożnej sięga zamierzchłych czasów. Już w starożytnych Chinach, Egipcie, Grecji i Rzymie znano zabawę piłką. W średniowieczu uprawiano podobną grę w Anglii, Francji i północnych Włoszech. Pierwsze kluby piłkarskie postały w połowie XIX wieku w środkowej Anglii. W 1863 r. utworzono pierwszy związek piłkarski (The Football Association, FA). W tym samym roku ustanowiono przepisy gry, które z niewielkimi zmianami przetrwały do dziś.   Pierwszy mecz międzynarodowy rozegrano w 1872 r. między Anglią a Szkocją (zakończył się on bezbramkowym remisem). W latach 1880–1885 zaczęły powstawa…

Betlejem, miasto narodzin Jezusa leży 8 km na południe od Jerozolimy. Odległość ta obecnie całkowicie się zaciera na skutek budowy nowych dzielnic Jerozolimy. Betlejem zostało odnotowane w księgach Starego Testamentu, ponieważ w IX wieku urodził się w nim król Dawid, wielki król Izraela. Miasto z tak chwalebnymi początkami rozwijało się w kolejnych stuleciach, by w czasach rzymskich spaść do roli mało znaczącej osady. Mesjasz miał przyjść na świat w Betlejem, jak to zapowiadały proroctwa, choćby Micheasza (Mi 5,1). Pamiętali o tym wszyscy światlejsi Żydzi obeznani z Pismami. Józef, potomek s…

Często patrzymy na historię, jako na balast uniemożliwiający rozwój, obarczający nas i nasze dzieci zbędnymi stereotypami uprzedzeniami i kompleksami. Starają się nas o tym przekonać media, politycy, ludzie promujący „nowoczesną” edukację, ba nawet niektórzy duchowni... Jednak trzeba pamiętać, że możliwe jest zupełnie inne podejście do historii. Historia bowiem – i nasza świadomość na jej temat - to także jedyne źródło naszego ludzkiego doświadczenia – kumulowanego od pokoleń, które odpowiednio zinterpretowane, przemyślane, może służyć nam i naszym dzieciom do radzenia sobie z otaczającą nas r…

Średniowiecze zerwało z podziałem społecznym starożytności; z podziałem na ludzi wolnych i niewolników, grup o zupełnie innej sytuacji i pozycji. Począwszy od X-XI w. ukształtował się zupełnie inny podział, powiązany z funkcjami, jakie wykonywały dla dobra ogólnego, poszczególne odłamy. Nastąpiło wyodrębnienie trzech grup: Pierwsza kategoria to ludzie modlitwy „Oratores”, duchowni, pośrednicy pomiędzy Bogiem a światem, zabezpieczający los ludzki tutaj na ziemi i po śmierci w pozamaterialnej rzeczywistości. Druga kategoria to ludzie walki „Bellatores”, czynnik zapewniający ład i porządek. Byli…

Najnowsze w kategorii Biologia

We florze Polski występuje kilka gatunków roślin typowych dla terenów tundry. Są to skarlałe krzewinki lub drobne byliny, trudne do odnalezienia z racji niewielkich rozmiarów i ograniczonego zasięgu występowania. Fot. 1. Dębik ośmiopłatkowy na zboczu Giewontu (M. Obrębska) Dotarty one na teren dzisiejszej Polski w plejstocenie, który trwał od 2,5 miliona lat do 11 tysięcy lat temu. W tym czasie nastąpiło znaczne ochłodzenie się klimatu na dużym obszarze kuli ziemskiej, szczególnie w strefie umiarkowanej półkuli północnej. Zaczęły tworzyć się potężne lodowce – największy w Górach Skandynaws…

Kamelia japońska (Camellia japonica) jest rośliną z rodziny herbatowatych (Theaceae). Pochodzi z Azji. W Chinach, Japonii i Korei jest krzewem, dorastająym do 15 m wysokości. Natomiast w warunkach uprawy pokojowej kamelia może osiągnąć do 2 m. Roślina ma błyszczące, skórzaste liście, zakwita w okresie zimowo-wiosennym (od lutego do kwietnia). Kwiaty są duże, złożone z 5 do 12 płatków, o barwie białej, różowej lub czerwonej, często wielobarwne, o średnicy 3-10 cm, ustawione pojedynczo lub po 2-3 w kątach liści. Liście i nasiona kamelii są wykorzystywane w medycynie ludowej jako lek do przyśp…

Fotografie: Małgorzata Fraszewska

Przyroda budzi się do życia i już kwitną pierwiosnki, zawilce, żonkile.... Jak je rozpoznać? Każdy gatunek biologiczny jest opisany nazwą rodzajową i gatunkową. Jest to nazewnictwo binominalne, czyli dwuimienne. Zostało wprowadzone w 1623 roku przez braci Gasparda i Jeana Bauhin, ale upowszechnił je Karol Linneusz. Dawniej stosowano nazwy polinominalne: nazwę rodzajową i opis do 12 słów. Z wygody zaczęto używać zamiast długiego opisu gatunków – nazwę gatunkową. Oczywiście, nazwy na ogół pochodzą z łaciny. Np. złoć żółta –jej pełne cytowanie brzmi: Gagea lutea Ker Gawl., Bot. Mag. 30: t. 1200. …

Zachwycają nas kolory jesiennych liści: zmiana od zieleni do żółcieni, poprzez pomarańcze do czerwieni i purpury. Jaki jest sens zrzucania liści? Jaki proces zachodzi w komórkach, że taka zmiana jest możliwa? W strefie umiarkowanej drzewa przystosowały się do klimatu poprzez zrzucanie liści przed porą zimową. Po co? By przetrwać mróz i śnieg drzewa przechodzą w stan spoczynku. Następuje ograniczenie ich metabolizmu, gdyż w liściach zachodzi proces fotosyntezy. Zrzucanie liści ogranicza także proces transpiracji (parowania wody). Coraz krótsze jesienne dni, a właściwie zmiana długości dnia i n…

Najnowsze w kategorii Filozofia

Is There Room for Religion in a Secularized Society? Introduction The unsuccessful search for a balance between two opposite and apparently irreconcilable poles, seem to be the divergence of modern times: the autonomous vision of personal liberty that entails a disdain for all heterogeneous norms concerning individuals (Burke 2007, pp. 5-8), and the fact that this modern stance leads to the creation of a State that is increasingly blown out of proportion, and to whom the decisions entailing the most personal issues are trusted (perhaps because the State itself claims them). Issues such as fo…

nowy

To bardzo dziwne, by w poszukiwaniu obiektywizmu traktować jako punkt odniesienia produkcję TVN.

Cierpimy na niefrasobliwość w wielu naszych działaniach: w żadnym z nich nie więcej, niż przy wyborze i utrzymaniu naszych przyjaciół. Marcus Tullius Cicero Facebook wydaje się być po trosze wszystkim. To, co łączy to wszystko, to właśnie ta jedna rzecz wspólna: że Facebook w pewnym sensie jest zawsze trochę o przyjaźni. Jeśli tylko popatrzymy na menu strony głównej, słowo przyjaciele pojawia się na stronie użytkownika i w profilu osobowym i w poczcie, a ta częstotliwość sugeruje, jak dużą wagę mają przyjaciele w przestrzeni wirtualnej Facebooka. Rzeczywiście, wpływ, jaki Facebook wywiera …

Istnieją prawdy absolutne i konwencjonalne. Zdecydowana większość prawd, wśród których żyjemy to prawdy konwencjonalne, które mogą się zmieniać w zależności od epoki, miejsca, kultury, środowiska. Do takich prawd należy choćby moda, style w sztuce, język, kuchnia, kodeks drogowy, techniki pracy, zwyczaje, itd. Prawdy konwencjonalne to też prawdy i też staramy się mieć je na uwadze, ponieważ w pewien sposób porządkują życie danej społeczności. Szacunek wobec tych prawd jest częścią kultury osobistej człowieka. Nie wszystkie prawdy są więc absolutne. Ale też nie wszystkie są konwencjonalne. Ist…

Zaznacz przy każdym zdaniu „tak” lub „nie” w zależności od tego, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe. Rozwiąż test i sprawdź, w jakim stopniu otwarty jesteś na rzeczywistość. 1) Prawda to subiektywny osąd o rzeczywistości. 2) Poznawanie prawdy to dostosowanie rozumienia do rzeczy. 3) Człowiek jest tym bardziej niezależny im bardziej poddaje wszystko w wątpliwość. 4) Poznanie ma na celu uzyskanie pewności. 5) Poprawna postawa krytyczna oznacza posiadanie dobrych kryteriów oceny. 6) Dobre kryteria oceny to te, którymi kieruje się demokratyczna większość. 7) Immanentyzm antropologiczny (pierws…

Najnowsze w kategorii Medycyna

– Ciągle słyszymy, że „in vitro” to jest leczenie niepłodności. De facto „in vitro” wykonuje się w klinikach leczenia niepłodności. Jak to dla Pana brzmi? Po pierwsze jasno trzeba powiedzieć, że „in vitro” nie jest leczeniem. Lekarze wykonujący procedury rozrodu wspomaganego często posługują się niepełną diagnostyką. Po to, aby para zdecydowała się na „in vitro” nie ma wielkich wymagań co do ich stanu zdrowia. Do mnie trafiają kobiety po „leczeniu” w tzw. klinikach leczenia niepłodności, które mają niewyleczone różne stany zapalne w szyjce macicy, nierozpoznaną lub nieleczoną endometriozę. Pr…

Nowa definicja uzależnienia 1. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień, w oparciu o aktualną wiedzę neurologiczną, zmieniło w 2011 roku definicję uzależnienia. Dzisiaj rozumiemy je nie tylko jako wewnętrzny przymus korzystania ze szkodliwej substancji, ale jako przewlekłą chorobę mózgu wpływającą na układ nagrody, motywacji i pamięci. Po raz pierwszy Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uzależnień zdefiniowało uzależnienie jako obejmujące także zachowania, niezwiązane z zażywaniem substancji, jak jedzenie, hazard, a także - właśnie tak - seks. One wpływają na mózg w podobny sposób. Dopamina…

O tej godzinie jedna z moich znajomych była umówiona na wizytę do ortopedy w publicznej przychodni. Konsultacja umawiana była przez telefon, a koleżanka, dość skrupulatna zresztą osoba, chciała być na czas. Czy na pewno wizyta ma być na 15.32? - dopytywała. – Tak – zapewniła osoba przyjmująca zapisy. Kolejny pacjent umówiony był na 15.41. I tak wyglądał dalej harmonogram przyjęć, z wizytami umówionymi w odstępie mniej więcej sześciominutowym. Ortopeda podczas wizyty była dość małomówna, co nie dziwi, mając na uwadze ilość czasu, jakim dysponowała. Była również oschła i niemiła, co także można …

Poniżej kilka punktów, które wyjaśniają ocenę moralną procedury "in vitro": 1) Traktowanie posiadania dziecka jako życiowej konieczności, którą wszelkimi sposobami trzeba zdobyć. 2) Pobieranie nasienia odbywa się przez masturbację, co jest jednym z wykroczeń przeciw szóstemu przykazaniu. 3) Stymulacja jajeczkowania nie jest może najpoważniejszym problemem, aczkolwiek to duża ingerencja w fizjologię kobiety. 4) Wytwarzanie i hodowanie* zarodków, czyli zaczęcie wielu procesów życiowych ludzi, z których duża część umiera. 5) Transfer kilku zarodków, po czym dla zapewnienia dobrych warunków j…

„ Nie wiem, czy to przez te moje hormony czy przez pogodę? A co Pani dolega? – Niczego mi się nie chce, jestem ciągle zmęczona i te moje nastroje…” Takie sytuacje w praktyce lekarza endokrynologa są na porządku dziennym. Zwykle wystarczy wtedy popatrzeć na wyniki pacjenta w komputerze, potem przez okno i okazuje się, że to ani hormony, ani pogoda, bo wyniki są idealne i właśnie świeci słońce, co (chyba) każdemu dodaje animuszu. W niektórych sytuacjach mamy do czynienia z konkretną chorobą, ale często nie udaje się znaleźć „organicznej” przyczyny złego samopoczucia czy zmęczenia pacjenta. Może …

Najnowsze w kategorii Teologia

W ciągu swojego długiego i wspaniałego pontyfikatu, Jan Paweł II wezwał wszystkich chrześcijan do podjęcia zadania ewangelizacji tych wszystkich krajów i środowisk, które z powodu długiego procesu sekularyzacji, nie znają już Chrystusa. Wielu ludzi zaledwie słyszało coś o Jezusie, a jednocześnie nie czują się usatysfakcjonowani ofertami szerzonymi w opinii publicznej. Inni słyszeli lub czytali coś na temat Jego Osoby, jednak tak naprawdę znają Go powierzchownie lub mają o Nim zdeformowane pojęcie. Szczególne wyzwanie okresu historycznego, w którym żyjemy, polega w dużej mierze na tym, aby udał…

Odpowiedzią człowieka na objawiającego się Boga jest wiara. Wiara w sensie obiektywnym odnosi się do treści Objawienia lub inaczej do prawd, które dał nam poznać Bóg dla naszego zbawienia, i które Kościół chroni i interpretuje. Subiektywnie, dla osoby wierzącej wiara jest przyjęciem Objawienia i życiem według woli Bożej. Wiara to sposób poznania, to przyjęcie pewnej prawdy ze względu na autorytet mówiącego. W życiu często się nią posługujemy: wierzymy, że przyjedzie tramwaj, bo tak jest napisane w rozkładzie jazdy; wierzymy, że prezydent USA spotkał się z naszym, bo tak podały media; wierzymy…

Religia chrześcijańska to religia objawiona. Zawdzięcza swoje istnienie inicjatywie Boga. Nie jest wynikiem inicjatyw i przemyśleń ludzi. Nazywamy objawieniem naturalnym objawienie się Boga poprzez stworzenie. Człowiek może je poznać używając swojego rozumu. Bóg objawia się też w sumieniu, gdzie daje słyszeć swój głos każdemu człowiekowi, dając rozróżnić co jest dobre a co złe. Bóg przemawia także poprzez wydarzenia życia codziennego, znaki czasu. Jednak wszystkie te rodzaje objawienia naturalnego znajdują swój szczyt i pełnię w Objawieniu zawartym w Starym i Nowym Testamencie. To Objawienie p…

Najnowsze w kategorii Języki obce

Philosophy has a problem with expertise. The discipline is, at its heart, a form of questioning that struggles to provide for easy or definite answers. I think this is one of philosophy’s strengths, but it can provoke problems. One such problem when those without philosophical training speak with authority on philosophical issues. The problem here is that the authority they hold in one domain - say, science - doesn’t translate in the way they imply. Richard Dawkins is arguably the most prominent example, but others - such as Neil deGrasse Tyson - are also culpable. The most recent instance o…

Audrey Hepburn, the British actress and fashion icon, once famously said that ‘elegance is the only beauty that never fades.’ Years later, the maxim is still relevant whether in the world of culture or politics as the example of Kate Middleton demonstrates clearly. From her first public appearance, the Duchess of Cambridge has been hailed as the perfect example of an empowered and elegant royalty. source http://katemiddletonstyle.org/orla-kiely-bird-print-dress-art-room/ Whether canoeing in Canada, planting a tree or attending a state visit, sophistication, modesty and elegance define h…

End of season sales, Boxing Day sales, Black Friday, end of summer sale: the calendar year seems to be divided by these new reminders to keep on buying. The message sent out to us could not be clearer: ‘Keep calm and carry on shopping.’ As customers always on the lookout for the best occasion, consciously or not, we often give into the bold advertising that can so effectively model our behaviour. ‘Fast fashion’, a term used to describe low-cost clothing collections that change very quickly and mimic current fashion trends, redefined the way dress fuelling our desire to follow the newest trends…

Pope, patriarchs and prelates are crying out for intervention. Where are the presidents and prime ministers? I've known Maronite leader Monsignor Sharbel Maroun for many years, talked with him on radio in 2006 after Telelumiere was nearly destroyed in the Lebanon War that summer, and many times before and after then about the ongoing work of unity and mutual respect of Christians and Muslims in the Middle East. He just returned from Lebanon recently, we talked again this week, and he is despondent. What he said is captured well here. Catholics in the Middle East are being persecuted and slau…

Five Minutes of Heaven (2009) directed by Oliver Hirschbiegel [image from: http://www.imdb.com/title/tt1238291/] Despite its title, Hirschbiegel’s film offers anything but light-hearted entertainment. Instead, it is a powerful and thought-provoking exploration of the questions of forgiveness, restorative justice, and revenge. The film intertwines fictional and factual material. In the first part, it recreates the historical killing 19-year-old Jim Griffin by 17-year-old Alistair Little in 1975 and in the second part it imagines a fictional meeting between the killer and the victim’s …

Najnowsze w kategorii Prawo

Przez ponad 60 lat Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki stopniowo oddalał się od opartego na prawie naturalnym rozumienia swojej roli w interpretacji konstytucjonalnej. Wielu Amerykanów gorszy farsa, która wychodzi na jaw zawsze, podczas nominacji do Sądu Najwyższego USA. Wysoko postawieni członkowie każdej z partii politycznych wydają zazwyczaj próżne komentarze na temat sędziowskiego ‘nurtu głównego’ – czymkolwiek on jest – oraz potrzeby zapewnienia ‘równowagi’ w sądzie tak, jakby to był oddział legislacyjny. Jedna lub druga partia zazwyczaj oskarża drugą o nominowanie ‘ekstremisty’ – …

nowy

Czy w sprawie śmierci bł. Jerzego Popiełuszki już wszystko zostało wyjaśnione?

W Unii Europejskiej (czyli też w Polsce) zostało wprowadzone nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych tzw. RODO (GDPR). Nakłada ono liczne obowiązki na wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, a kończąc na ogólnoświatowych korporacjach. Zadania w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych są TAKIE SAME dla wszystkich. Zatem istnieje potrzeba przybliżenia tematu wszystkim. Zwłaszcza tym, którzy nie mają sztabu wykwalifikowanego personelu specjalizującego się w ochronie danych osobowych i zagadnieniach bezpieczeństw…

W dzisiejszych multimedialnych czasach, kiedy człowiek i jego fantazja wystawione są na pokusę rozrywki, chcemy korzystać, oglądać i odtwarzać. Posiadać wszystko bez ograniczeń. Ulegamy tej pokusie w kręgach naszych zainteresowań, kręcąc się wokół muzyki, gier, filmów, i innych „światów” znanych z książek czy coraz częściej e-booków. Ich autorzy, twórcy  lub pomysłodawcy włożyli mnóstwo wysiłku w to, ażeby się mówiło o tym co z pasją stworzyli. Bez wątpienia największym ich sukcesem jest chwila, w której mówimy, przeżywamy a później prezentujemy światu, co w tym ostatnim przypadku prowadzić …

Ponizszym artykułem rozpoczynamy cykl przydatnych w życiu codziennym informacji z różnych gałęzi prawa. Pomysł umieszczania na naszej stronie tego typu artykułów powstał na skutek doświadczeń i trudności jakie sprawia, w szczególności nieprawnikom, poruszanie się w stale powiększającym się gąszczu przepisów i regulacji. Chcemy wyraźnie podkreślić, że materiały zamieszczone na naszej stronie nie mają charakteru porady prawnej, lecz mają na celu jedynie przekazanie podstawowych i ogólnych informacji o obowiązującym stanie prawnym. Zapewniamy jednocześnie, że dołożymy wszelkiej staranności, aby p…