Planty zwane dawniej plantacjami są zielonymi płucami centrum Krakowa. Powstały na miejscu średniowiecznych murów obronnych i fos po ich zburzeniu na początku XIX wieku. Plany liczą niecałe cztery kilometry długości i ponad 20 ha powierzchni. To ulubione miejsce spotkań nie tylko mieszkańców Krakowa. W drugiej połowie XIX wieku Plantami opiekowali się wybitni ogrodnicy i artyści: zrekultywowano zieleń, drzewostan, wytyczono aleje spacerowe, postawiono kamienne ławy, sprowadzono wiele ozdobnych krzewów. Planty przekształcono w piękny park krajobrazowy. W okresie letnim stawiano na klombach ozd…

Spacer po urokliwych uliczkach Kazimierza oraz wędrówka po okolicznych lessowych wąwozach to dobry pomysł na odpoczynek, nie tylko wakacyjny. Co ma w sobie to miasteczko, że wciąż przyciąga rzesze zwiedzających? Na pewno składają się na to jego lokalizacja, skala, zachowany oryginalny układ urbanistyczny. Można tu odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku, hałasu i pośpiechu. Nawet jeśli przemieszczają się tłumy turystów, to raczej nikt się nie śpieszy, życie płynie wolniej i spokojniej. Nikogo nie dziwi widok licznych malujących artystów, studentów i uczniów. Nie wiem, czy jest w Polsce miasto o …

Toruń jest jednym z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski północnej. Początki miasta sięgają VIII wieku. Przy przeprawie przez Wisłę powstała osada handlowa. Od pierwszej połowy XIII od połowy XV wieku w rękach krzyżackich. Powstało Stare i Nowe Miasto, które z czasem połączono. Rozwinął się handel, rzemiosło i budownictwo. W 1473 roku w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik. W okresie pierwszej Rzeczpospolitej Toruń został włączony do Korony, był wtedy „spichlerzem” i trzecim miastem Polski. Niestety kolejne najazdy wojsk szwedzkich, saskich i rosyjskich powodują stopniowy upadek miast…

Planując jesienne wędrówki po górach czy wyprawy zimą na narty warto pojechać do Beskidu Wyspowego. Jest on wysuniętą na północ grupą górską Zewnętrznych Karpat Zachodnich, makroregionu Beskidy Zachodnie. Od wschodu graniczy z Kotliną Sądecką i Pogórzem Rożnowskim, od południa z Gorcami, od zachodu z Kotliną Rabczańską i Beskidem Makowskim, od północy z Pogórzem Wiśnickim. Na tym terenie charakterystyczne są samodzielne masywy górskie, porozdzielane szerokimi przełęczami i dolinami: Śnieżnica (1006 m), Luboń (1022 m), Lubogoszcz (968 m), Ćwilin (1072 m), Jasień (1062 m), Modyń (1029 m), Mogiel…

Suwalszczyzna to miejsce idealne dla osób pragnących wypocząć w ciszy, z dala od wielkomiejskich tłumów i cywilizacji. Po dotarciu na miejsce urzeka cisza i zaskakujące unikatowe krajobrazy. Urozmaicona, niełatwa do pokonania, rzeźba terenu kojarzy się z terenami podgórskimi. Można tu z powodzeniem organizować zarówno wyprawy piesze, jak rowerowe. Na terenie znajdziemy znakomicie przygotowane ścieżki poznawcze i edukacyjne przybliżające zwiedzającym historię, etnologię i środowisko przyrodnicze tych miejsc. SPK to najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony w 1976r. celem ochrony uni…

Koźmin, to jedno z najstarszych miast Wielkopolski. Zostało założone w XIII w. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1232 r. kiedy to Władysław Odonic, książę wielkopolski, nadał Zakonowi Templariuszy wieś Koźmin z przywilejem przeniesienia jej na prawo magdeburskie. Nadanie praw miejskich nastąpiło pomiędzy 1251 a 1283 r. W latach 1312-1338 Koźmin był już bowiem miastem królewskim. W 1338 r. Król Kazimierz Wielki nadał dobra koźmińskie Maćkowi Borkowicowi – późniejszemu staroście poznańskiemu, który za liczne rozboje skazany został na śmierć głodową na zamku w Olszynie (koło Częstochowy). …

Złoty Potok wieś leżąca w gminie Janów leżącej w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina zachwyca pięknem przyrody i ciekawą historią. Sto lat temu Potok sąsiadujący z Janowem zyskał przymiotnik „Złoty” stając się ze względu na swoją atrakcyjność celem masowych wycieczek turystów. Naturalna szata roślinna charakterystyczna dla Jury – lasy bukowe – zachowała się w rezerwatach Parkowe, Ostrężnik, Bukowa Kępa. W ramach Natury 2000 powstał obszar chroniony zwany Ostają Złotopotocką. Trwają prace nad utworzeniem Jurajskiego Parku Narodowego. Wśród licznie występujących gatunków rośli…

Góry Świętokrzyskie zostały wypiętrzone podczas orogenezy kaledońskiej. Odmłodzone (wyniesione i porozcinane) zostały podczas kolejnych orogenez: hercyńskiej i alpejskiej. Góry Świętokrzyskie charakteryzują się dominacją ciągów równoległych pasm i grzbietów ze stromymi zboczami, które biegną z północnego-zachodu na południowy-wschód. Pasma te oddzielone są od siebie szerokimi, podłużnymi dolinami o płaskim dnie. Najwyższe wzniesienia znajdują się w ich centralnej części w tzw. Paśmie Głównym, które tworzą zbudowane ze skał kambryjskich pasma: Masłowskie, Łysogórskie i Jeleniowskie. Po obydwu s…

Kanał Ostródzki-Elbląsko jest położony w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Przecina wschodnią część Żuław Wiślanych i Pojezierze Iławskie. Łączy Elbląg z Ostródą przez jeziora: Druzno, Sambród, Ruda Woda, Ilińsk, Drwęckie. Kanał Ostródzko-Elbląski zabytkiem hydrotechniki, najciekawszym szlakiem żeglownym nie tylko w Polsce. Ma jedyne czynne w świecie kanałowe urządzenia techniczne, jakimi są pochylni oraz śluzy, jazy i inne. Żuławy Wiślane są obszarem deltowym Wisły. Żuławy przylegają od wschodu i zachodu do wzniesień, od północy zamyka je Mierzeja Wiślana i Wzniesienia Elb…

Drawieński Park Narodowy został utworzony 1.05.1990 r. Zajmuje powierzchnię ponad 11 tys. ha, z czego pod ścisłą ochroną jest blisko 400 ha. Jest położony na pograniczu województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, na terenie Puszczy Drawskiej. Dominującym elementem w krajobrazie DPN są lasy. Najbardziej typowe lasy dla Puszczy Drawskiej to buczyny. Najpiękniejsze i najlepiej zachowane rosną wzdłuż Drawy. Zabagnione miejsca zajmują olsy, a w dolinach rzek, na terenach regularnie zalewanych lub podmaczanych wodami rzecznymi rosną łęgi olszowe. Na torfowiskach występują bory i b…

Moryń jest małym miasteczkiem położonym nad jeziorem Morzycko na Pojezierzu Myśliborskim w południowej części województwa szczecińskiego. Już we wczesnym średniowieczu nad jeziorem istniał gród, który w 1263 r. został opanowany przez Banderburczyków. Prawa miejskie Moryń otrzymał przed rokiem 1306. W latach 1402-54 należał do Krzyżaków. Moryń nigdy nie rozwinął się w duże i znaczące miasto. Mieszkańcy żyli głównie z pracy na roli, hodowli bydła, handlu i rzemiosła. Do 1945 r. miasto było w Brandenburgii, jego niemiecka nazwa brzmiała Mohrin. Moryń nie był zniszczony podczas II wojny świato…

Frombork – miasto Kopernika. Dziś jest to głównie ośrodek turystyczny, ale ma on bardzo długą i ciekawą historię. Istnieją teorie, że znajdował się tu silny ośrodek kultu pogańskiego, ale nie ma to dowodów archeologicznych. O ziemiach tych wspomina się w kronikach od XIII wieku. Pierwsza wzmianka o Fromborku pojawia się w dokumencie z 1278 r. Biskup Henryk Fleming zapisał swojemu bratu Gerhardowi łany koło Castrum Domine Nostre – grodu Naszej Pani (z niemieckiego Fraenburg). Inna niemiecka wzmianka z tego okresu wspomina o civitas Warmiensis – Frowemburg, co świadczy, o tym, że Frombork już …

„Pyzdry, dziś małe zabytkowe miasteczko, w średniowieczu było na tyle pożądane i cenne, że w roku 1383 po raz pierwszy na ziemiach polskich użyto armaty dla jego zdobycia.” Tymi słowami promuje swoje miasto „Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr” na folderze o Pyzdrach i okolicy. Podaje ono jeszcze jedną ciekawostkę o Pyzdrach. „Obradujący w 1815 r. Kongres Wiedeński dokonał korekty granic rozbiorowych Polski. Rosja rozciągała się od Alaski do Pyzdr. Alaskę Rosjanie przyłączyli ze względu na cenne futra a Pyzdry ze względu na intrygującą, niepowtarzalną nazwę”. Prawdopodobnie już na początku X…