Komunikacja, zarządzanie i dobry humor Ze względu na to, że tytuł mojego wystąpienia składa się z trzech pojęć: komunikacja, zarządzanie, dobry humor – naturalną koleją rzeczy wypada mi scharakteryzować każde z nich. Pojęcie komunikacji ma różne znaczenia, z których podkreślę jedno: komunikacja to relacja osób lub podmiotów, mająca swój przedmiot i cel. W naszym przypadku podmiotami są instytucja, która jest nadawcą pewnego przekazu, oraz jego odbiorcy. Podmiotami relacji mogą być tylko osoby, choć czasem posługują się w kontaktach narzędziami. Jaki jest przedmiot relacji? Odpowiedź jest ni…

Komunikację zinstytucjonalizowaną można zdefiniować jako komunikację zorganizowaną przez jakąś instytucję lub jej przedstawicieli, skierowaną do określonych osób lub grup społecznych. Jej celem jest relacja o konkretnej jakości pomiędzy daną instytucją a publicznością, z która tę relację nawiązuje. Cechą komunikacji zinstytucjonalizowanej jest to, że jest znana publicznie oraz że posiada charakterystykę odpowiadającą jej celom i działalności. Komunikacja zinstytucjonalizowana w historii Komunikacja zinstytucjonalizowana istnieje odkąd istnieją instytucje, odkąd tylko człowiek zaczął się orga…

We Włoszech odbyło się referendum na temat sztucznego zapłodnienia. 74,5% Włochów nie poszło głosować. Trudno powiedzieć, ile osób postąpiło tak, bo jest im obojętne, co stanie się z prawem w tej sprawie, która dotyczy bezpośrednio zaledwie kilkudziesięciu tysięcy obywateli, ilu wybrało bierność wobec kwestii tak złożonej pod względem naukowym i moralnym. Niełatwo określić, ilu Włochów nie poszło głosować, bo podjęli dojrzałą, wolną decyzję, że będą chronić życie. W każdym razie promotorzy referendum, zwolennicy liberalizacji obowiązującego prawa, uznali powyższe wyniki za klęskę, która wymaga…

Przekazywanie wiary to temat znany już od początków chrześcijaństwa, czyli obecny w historii od dwóch tysięcy lat. Chrześcijanie od zawsze byli świadomi, że mają do przekazania ważne treści, które zostały im objawione i które warto komunikować innym. Jest to także temat jak najbardziej aktualny. Począwszy od Pawła VI, kolejni papieże nie przestają podkreślać konieczności polepszania form mówienia o wierze w środkach masowego przekazu. Kwestia ta pojawia się często w kontekście tzw. nowej ewangelizacji. Ewangelizacja jest nowa, ponieważ odnosi się do kultur, które już były w przeszłości ewangel…