Komunikacja, zarządzanie i dobry humor Ze względu na to, że tytuł mojego wystąpienia składa się z trzech pojęć: komunikacja, zarządzanie, dobry humor – naturalną koleją rzeczy wypada mi scharakteryzować każde z nich. Pojęcie komunikacji ma różne znaczenia, z których podkreślę jedno: komunikacja to relacja osób lub podmiotów, mająca swój przedmiot i cel. W naszym przypadku podmiotami są instytucja, która jest nadawcą pewnego przekazu, oraz jego odbiorcy. Podmiotami relacji mogą być tylko osoby, choć czasem posługują się w kontaktach narzędziami. Jaki jest przedmiot relacji? Odpowiedź jest ni…

Komunikację zinstytucjonalizowaną można zdefiniować jako komunikację zorganizowaną przez jakąś instytucję lub jej przedstawicieli, skierowaną do określonych osób lub grup społecznych. Jej celem jest relacja o konkretnej jakości pomiędzy daną instytucją a publicznością, z która tę relację nawiązuje. Cechą komunikacji zinstytucjonalizowanej jest to, że jest znana publicznie oraz że posiada charakterystykę odpowiadającą jej celom i działalności. Komunikacja zinstytucjonalizowana w historii Komunikacja zinstytucjonalizowana istnieje odkąd istnieją instytucje, odkąd tylko człowiek zaczął się orga…

Przekazywanie wiary to temat znany już od początków chrześcijaństwa, czyli obecny w historii od dwóch tysięcy lat. Chrześcijanie od zawsze byli świadomi, że mają do przekazania ważne treści, które zostały im objawione i które warto komunikować innym. Jest to także temat jak najbardziej aktualny. Począwszy od Pawła VI, kolejni papieże nie przestają podkreślać konieczności polepszania form mówienia o wierze w środkach masowego przekazu. Kwestia ta pojawia się często w kontekście tzw. nowej ewangelizacji. Ewangelizacja jest nowa, ponieważ odnosi się do kultur, które już były w przeszłości ewan…

Pilar Urbano, urodzona w 1940 roku w Walencji hiszpańska dziennikarka i pisarka. Komentator wydarzeń politycznych. Przez wiele lat prowadziła w „ABC” kolumnę „Hilo directo”. Potem pracowała w „Ya”, „El Mundo”, „Epoca”, w radiu i telewizji. Autorka książek na temat wydarzeń aktualnych i historycznych, np. zamachu na WTC w Nowym Jorku, i o życiu ważnych postaci, np. królowej Zofii, króla Juana Carlosa, sędziego Baltasara Garzóna, św. Josemarii Escrivy. Wszystkie jej książki „La Reina” (1997), „Jefe Atta: el secreto de la Casa Blanca” (2003), „La Reina muy de cerca” (2008), „El precio del trono” …