nowy
nowy

“Music is an endless labyrinth where many new ways can be discovered and a place where mystery remains forever”. Pierre Boulez[1] The words quoted invite one to replace, for a moment, the word "music" with the word "life", in such a way that they act as synonyms: life is an labyrinth without a beginning or an end, where many new roads can be found, where mystery lasts forever. The proposed change has neither a purely coincidental effect, nor is it acquired by some kind of symmetry, but as an underlying structure behind the words, there is a common ontological basis. Therefore, concepts can b…

Corporate Social Responsibility: Responsible Advertising Much time has passed since Milton Freidman introduced the thesis that the firm’s only social responsibility is to earn money. Numerous events have demonstrated that the social responsibility that society now expects of organizations goes much further. In the capitalist economy in which we live, both globalized and mediatized through information and communication technologies, it is no longer enough just to maximize profits for the firm’s owners and stockholders. In this day and age, consumers, government and the third sector, as well a…

prof. Sylwia Sysko-Romańczuk Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. edukacji, profesor nadzwyczajny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, doktor nauk ekonomicznych, Członek Rady Nadzorczej SELENA FM S.A. Likwidacja gimnazjów wydaje się przesądzona. Co z tego wynika? Alfred Chandler, profesor zarządzania z Uniwersytetu Harvarda, mawiał, że „struktura podąża za strategią”. Niestety wobec braku konkretów trzeba się zapytać, jaka strategia edukacyjna będzie realizowana w najbliższych latach. I czy w ogóle jest jakaś strategia. Gimnazja od samego początku reformy ministra Handkego z…

John Finnis, uznany autorytet w dziedzinie filozofii prawa, wykładowca m.in. Oxford University, w arcyciekawym tekście zatytułowanym „O racji publicznej” (polskie tłumaczenie z 2005 roku, broszura wydana staraniem Fundacji Ius et Lex), zwraca uwagę na różnice między rządami prawa a rządami form prawa. Te pierwsze wyrażają wspólnotę intencjonalną, fundowaną na podobnych przesłankach. Filozof objaśnia to następująco (tłumaczenie Anny Folty): „Prawo jest najsilniejsze i najbardziej realne, gdy istotnie kształtuje, spina i łączy myśli sprawujących władze z myślami tych, do których jest kierowane…

Od kilkunastu dni wiadomo, że niemiecki koncern Volkswagena manipulował danymi dotyczącymi ilości szkodliwych substancji emitowanych przez silniki niektórych modeli samochodów. Ujawnienie tego procederu niesie za sobą utratę wiarygodności firmy oraz realno widmo wielomilionowych pozwów ze strony krajów, w których samochody były sprzedawane. Informacja, jaką zamieściła strona internetowa Spider’s Web, precyzuje, że oszustwo wyszło na jaw przypadkiem. Mniej istotne, czy stało się to rzeczywiście per accidens. Faktem jest, że samochody zatruwały powietrze w stopniu przekraczającym obowiązujące no…

Wyraz „obmyślalnia” został żywcem ściągnięty z uroczego (jak określiłaby go miło, choć nie do końca poprawnie pewna moja znajoma) tekstu prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Artykuł nosi zgrabny tytuł „Czynniki krępujące swobodę myśliciela”. Tekst liczy sobie prawie osiemdziesiąt lat, zatem młodością nie grzeszy. Mimo to warto przywołać kilka jego tez - tym bardziej, że myśliciele wydają się dziś nieskrępowani żadnymi ograniczeniami. Dla Kotarbińskiego – przeciwnie: myślenie to zdyscyplinowane działanie, funkcjonujące według określonych zasad. Ujmuje to następująco: „Myśliciel jako taki, bądź domyś…

O fair play mówi się dzisiaj nie tylko w kontekście rywalizacji sportowej, ale coraz częściej w celu ukazania uczciwej sytuacji czy działalności człowieka. W sporcie bez stosowania tej zasady nie byłoby możliwe szlachetne współzawodnictwo. Sport – kojarzony z poprawą tężyzny fizycznej i psychicznej, ze zdrowiem i rozwojem osobowości – coraz częściej staje się instrumentem do osiągania awansu społecznego. Jak dążyć do zwycięstwa, być najlepszym, poruszając się jedynie w granicach wyznaczonych przez główną zasadę sportu – przez fair play? „W etosie średniowiecznego stanu rycerskiego, dużą ro…

Zapraszamy na wirtualny tort oraz wypowiedzi zebrane specjalnie na tę okazję Dziennikarstwo to przeciwieństwo zarozumiałości, bierności informacyjnej czy agitacji demagogicznej. Dziennikarstwo to szlachetna służba społeczeństwu, odbiorcom, kulturze i prawdzie bez cieni. Luca Brajnović JOANNA BOJAŃCZYK Jedni na prawo, inni na lewo. Media podzieliła dzisiaj bardzo gruba kreska. Uważam, że najbardziej obiektywnej, rzeczowej i poważnej informacji dostarcza „Rzeczpospolita”, której mam zaszczyt być publicystką. Staram się nie denerwować, czytając „Gazetę Wyborczą”, chociaż czasem przychodzi mi t…

W Opus Dei chodzi o świętość. Inaczej mówiąc – o jak najpełniejsze zjednoczenie z Bogiem w każdej sytuacji życia. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez łaskę sakramentów, dlatego osoby z Opus Dei starają się być codziennie na mszy świętej i regularnie, często przystępować do sakramentu pokuty. Taka forma pobożności podnosi całe życie do poziomu nadprzyrodzonego i pozwala uświęcać świat od środka. Świętość to powołanie wszystkich osób ochrzczonych. Być osobą ochrzczoną oznacza być powołanym do synostwa wobec Boga Ojca, do naśladowania Chrystusa i do życia w Duchu Świętym. Łaska powołania do …

Demokracja zapewnia obywatelom, przynajmniej teoretycznie, pewne prawa: kierowanie państwem przez przedstawicieli społeczeństwa, wolność, równość i bezpieczeństwo, udział społeczeństwa w debatach publicznych, samorządy itd. Jednakże po dwóch wiekach funkcjonowania demokracji, trzeba stwierdzić dużą niespójność pomiędzy jej początkowymi założeniami a aktualnymi realiami. W tak zwanym świecie zachodnim – nie będziemy tu zagłębiać się w precyzyjne dane geograficzne ani kulturowe – zasady demokratyczne nie pokrywają się aktualnie z praktyką życia, choć wciąż nazywa się je demokratycznym. Można to …

Co nam dają krajowe media? W jakim stylu myślimy i żyjemy pod wpływem naszych polskich mediów? Proponuję przykładową analizę kilku z nich według najbardziej podstawowych kryteriów obiektywności. Poglądy polityczne należą do sfery osobistej wolności każdej osoby, dlatego nie umieszczam ich wśród kryteriów. Oczywiście lista nie jest wyczerpująca, ale dość kompletna. Brakujące tytuły zawierają się treściowo w tych, które są wymienione. Polecam samodzielne przeanalizowanie w tym kontekście pojęcia „niezależność”. Katarzyna Zdrzenicka koncepcja osoby koncepcja małżeństwa dominująca filozo…

Czy wiecie, jakie słowa wygrały konkurs na "najpiękniejsze słowa miłości"? - Pośpij sobie, ja je nakarmię. Jak to? A gdzie romantyzm, po dzisiejszemu glamur? Gdzie kwiaty, świece, muzyka, wytworne stroje? Chwilowo zapakowane, żeby się nie kurzyły. Kiedy w środku mroźnej nocy słyszysz płaczące dziecko i nieprzytomna podnosisz się z ciepłego łóżka, żeby biec na pomoc - nagle zjawia się twój rycerz. Rozczochrany, w wymiętej piżamie, odzywa się zachrypniętym, zaspanym głosem - Pośpij sobie, ja wstanę. Wniebowzięta, opadasz na poduszki, które nagle mają kształt serca. Panie i panowie - to jest wła…

Czy można nie zauważyć rewolucji, która dokonuje się we współczesnych społeczeństwach kultury Zachodniej? Jak to jest możliwe, że podstawowe jej hasło, zwane zasadą gender mainstreaming, nie jest czytelne dla przeciętnego obywatela? W imię czyich interesów forsowana jest w ustawach parlamentarnych i w programach nauczania ta nowa ideologia, którą przedstawia się pod płaszczykiem „praw człowieka”? Czym właściwie jest zakrojony na szeroką skalę projekt gender mainstreaming? Pojęcia „gender” używano pierwotnie w języku angielskim na oznaczenie zróżnicowania rodzaju gramatycznego słów. Na Światow…

Kilka uściśleń słów powszechnie używanych: Wiara – to przyjęcie rozumem i życiem prawdy o Bogu. Owa prawda zawarta jest w Objawieniu, czyli Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła (nie mylić ze zwyczajami chrześcijańskimi, które są różne w zależności od kraju i czasu). Bóg objawił siebie człowiekowi i wiara jest odpowiedzią człowieka na owo Objawienie. Szczytem Objawienia jest Jezus Chrystus. Prawdy objawione stanowią depozyt wiary, strzeżony i podawany w odniesieniu do nowych okoliczności przez Urząd Nauczycielski Kościoła (inaczej Magisterium Kościoła). Wiara nie jest więc np. „ciągłym zadawaniem…

Wyszukane formy wrogości antychrześcijańskiej Przemoc wobec chrześcijan w krajach, w których panuje dyktatura lub fundamentalizm, wywołuje na Zachodzie protesty. Jednakże przymyka się oczy na obecne w Europie, bardziej subtelne formy nietolerancji religijnej. Raport sporządzony przez Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan, z siedzibą w Wiedniu, informuje o 130 przypadkach dyskryminacji chrześcijan, które miały miejsce w Europie w latach 2005-2010. Czy ma sens mówienie o dyskryminacji i nietolerancji wobec chrześcijan na kontynencie, gdzie znacząca część ludzi deklaruje się być…

Czy celibat jest jeszcze żywy? Czy w ogóle można wymagać go od współczesnego człowieka? Te pytania stawia się wciąż w kręgach kościelnych i jest zrozumiałe, że martwią się tym rodzice i wychowawcy, a młodzi reagują gniewem lub sceptycyzmem. 1.Wstęp Najpierw trzeba po prostu odpowiedzieć, że celibatem się żyje: to jest jego najpoważniejszy argument. Wbrew wszystkim falom zmysłowości i egoizmu, którymi zagrażają nam mas media, wbrew wszystkim sugestywnym ostrzeżeniom z piętnem Freuda i skandalizującym publikacjom o seksualnych zachowaniach w Kościele i poza nim, faktycznie są także jeszcze dzisi…

Psychologia różnic płciowych: kobieta i mężczyzna (dr Ricardo Zapata García) Podział na kobiety i mężczyzn jest zjawiskiem uniwersalnym. Wiele codziennych życiowych doświadczeń pozwala dostrzec różnice pomiędzy obiema płciami. Problem pojawia się w momencie, kiedy chce się określić, które z tych różnic są wrodzone i które należy zatem szanować, a nawet rozwijać, a które są efektem wychowania i czynników społeczno–kulturalnych oraz mniej lub bardziej arbitralnych interesów grup społecznych w danym okresie. Różnice drugiego typu mogą w taki czy inny sposób nakładać ciasny gorset na możliwości …

Dzisiaj kobiety są o wiele bardziej widoczne w życiu publicznym niż przed kilkudziesięciu laty. Uczestniczą w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym, i - o ile się wypowiadają - na ogół ich głos jest słyszalny. Powierza się im ważne decyzje i już nie twierdzi się (zazwyczaj), że wskutek braków natury odznaczają się niewielkim rozumem i zależnością. W rzeczywistości nie zawsze tak było. Powstała olbrzymia literatura, która pokazuje, jak lekceważone były kobiety we wszystkich okresach historii. Przyzwyczailiśmy się już do słuchania o wszystkich rodzajach niesprawiedliwości, które musiały …

Antropologiczne podstawy równości kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem psychobiologicznych różnic między nimi. Refleksja na temat człowieka jest stałym zadaniem wiedzy. Na pytanie kim jest człowiek, odpowiada się w różny sposób: system odruchów, mechanizm instynktów, zwierzę na dwóch nogach... Według definicji klasycznej (autorstwa Arystotelesa), człowiek jest zoon politikon, „zwierzęciem rozumnym”. Definicja ta została przejęta przez średniowieczną tradycję filozoficzną i przeszła – pomimo pewnych krytyk – do myśli współczesnej. Trafnie ukazuje podwójny skład bytu ludzkiego, oba elementy twor…