nowy
nowy

Na pewno wszyscy chcą usłyszeć konkrety. Byłoby dobrze, gdyby osoby decydujące o TVN odniosły się do kilku kwestii : 1) Czy telewizja TVN zamierza przestrzegać zasad społeczeństwa demokratycznego? 2) Jak TVN definiuje swoją misję w obrębie dobra wspólnego? 3) Czy TVN może zagwarantować przestrzeganie zasad etycznych wynikających z prawa naturalnego? Gdyby ode mnie zależało przyznawanie koncesji, byłoby to niezbędne minimum.

“Music is an endless labyrinth where many new ways can be discovered and a place where mystery remains forever”. Pierre Boulez[1] The words quoted invite one to replace, for a moment, the word "music" with the word "life", in such a way that they act as synonyms: life is an labyrinth without a beginning or an end, where many new roads can be found, where mystery lasts forever. The proposed change has neither a purely coincidental effect, nor is it acquired by some kind of symmetry, but as an underlying structure behind the words, there is a common ontological basis. Therefore, concepts can b…

Dlaczego Instytut Ordo Iuris przygotował raport demograficzny? Chcieliśmy przekonać się jak wygląda polska polityka rodzinna, jak – także od strony prawnej – funkcjonują przyjęte w Polsce jej instrumenty. Interesowało nas także, czy rozwiązania prawne, sposób ich funkcjonowania, stopień skomplikowania, mogą wpływać na sytuację demograficzną kraju. Dopiero zestawienie polskich rozwiązań z metodami stosowanymi w innych państwach Europy, które zanotowały w ostatnich latach wzrost dzietności pokazało, że te dwie rzeczywistości są od siebie zależne. Ostatecznie więc raport pokazuje, że właściwa po…

John Finnis, uznany autorytet w dziedzinie filozofii prawa, wykładowca m.in. Oxford University, w arcyciekawym tekście zatytułowanym „O racji publicznej” (polskie tłumaczenie z 2005 roku, broszura wydana staraniem Fundacji Ius et Lex), zwraca uwagę na różnice między rządami prawa a rządami form prawa. Te pierwsze wyrażają wspólnotę intencjonalną, fundowaną na podobnych przesłankach. Filozof objaśnia to następująco (tłumaczenie Anny Folty): „Prawo jest najsilniejsze i najbardziej realne, gdy istotnie kształtuje, spina i łączy myśli sprawujących władze z myślami tych, do których jest kierowane…

O fair play mówi się dzisiaj nie tylko w kontekście rywalizacji sportowej, ale coraz częściej w celu ukazania uczciwej sytuacji czy działalności człowieka. W sporcie bez stosowania tej zasady nie byłoby możliwe szlachetne współzawodnictwo. Sport – kojarzony z poprawą tężyzny fizycznej i psychicznej, ze zdrowiem i rozwojem osobowości – coraz częściej staje się instrumentem do osiągania awansu społecznego. Jak dążyć do zwycięstwa, być najlepszym, poruszając się jedynie w granicach wyznaczonych przez główną zasadę sportu – przez fair play? „W etosie średniowiecznego stanu rycerskiego, dużą ro…

Demokracja zapewnia obywatelom, przynajmniej teoretycznie, pewne prawa: kierowanie państwem przez przedstawicieli społeczeństwa, wolność, równość i bezpieczeństwo, udział społeczeństwa w debatach publicznych, samorządy itd. Jednakże po dwóch wiekach funkcjonowania demokracji, trzeba stwierdzić dużą niespójność pomiędzy jej początkowymi założeniami a aktualnymi realiami. W tak zwanym świecie zachodnim – nie będziemy tu zagłębiać się w precyzyjne dane geograficzne ani kulturowe – zasady demokratyczne nie pokrywają się aktualnie z praktyką życia, choć wciąż nazywa się je demokratycznym. Można to …

Czy można nie zauważyć rewolucji, która dokonuje się we współczesnych społeczeństwach kultury Zachodniej? Jak to jest możliwe, że podstawowe jej hasło, zwane zasadą gender mainstreaming, nie jest czytelne dla przeciętnego obywatela? W imię czyich interesów forsowana jest w ustawach parlamentarnych i w programach nauczania ta nowa ideologia, którą przedstawia się pod płaszczykiem „praw człowieka”? Czym właściwie jest zakrojony na szeroką skalę projekt gender mainstreaming? Pojęcia „gender” używano pierwotnie w języku angielskim na oznaczenie zróżnicowania rodzaju gramatycznego słów. Na Światow…

Wyszukane formy wrogości antychrześcijańskiej Przemoc wobec chrześcijan w krajach, w których panuje dyktatura lub fundamentalizm, wywołuje na Zachodzie protesty. Jednakże przymyka się oczy na obecne w Europie, bardziej subtelne formy nietolerancji religijnej. Raport sporządzony przez Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan, z siedzibą w Wiedniu, informuje o 130 przypadkach dyskryminacji chrześcijan, które miały miejsce w Europie w latach 2005-2010. Czy ma sens mówienie o dyskryminacji i nietolerancji wobec chrześcijan na kontynencie, gdzie znacząca część ludzi deklaruje się być…

Czy celibat jest jeszcze żywy? Czy w ogóle można wymagać go od współczesnego człowieka? Te pytania stawia się wciąż w kręgach kościelnych i jest zrozumiałe, że martwią się tym rodzice i wychowawcy, a młodzi reagują gniewem lub sceptycyzmem. 1.Wstęp Najpierw trzeba po prostu odpowiedzieć, że celibatem się żyje: to jest jego najpoważniejszy argument. Wbrew wszystkim falom zmysłowości i egoizmu, którymi zagrażają nam mas media, wbrew wszystkim sugestywnym ostrzeżeniom z piętnem Freuda i skandalizującym publikacjom o seksualnych zachowaniach w Kościele i poza nim, faktycznie są także jeszcze dzisi…

Dzisiaj kobiety są o wiele bardziej widoczne w życiu publicznym niż przed kilkudziesięciu laty. Uczestniczą w życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym, i - o ile się wypowiadają - na ogół ich głos jest słyszalny. Powierza się im ważne decyzje i już nie twierdzi się (zazwyczaj), że wskutek braków natury odznaczają się niewielkim rozumem i zależnością. W rzeczywistości nie zawsze tak było. Powstała olbrzymia literatura, która pokazuje, jak lekceważone były kobiety we wszystkich okresach historii. Przyzwyczailiśmy się już do słuchania o wszystkich rodzajach niesprawiedliwości, które musiały …

Antropologiczne podstawy równości kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem psychobiologicznych różnic między nimi. Refleksja na temat człowieka jest stałym zadaniem wiedzy. Na pytanie kim jest człowiek, odpowiada się w różny sposób: system odruchów, mechanizm instynktów, zwierzę na dwóch nogach... Według definicji klasycznej (autorstwa Arystotelesa), człowiek jest zoon politikon, „zwierzęciem rozumnym”. Definicja ta została przejęta przez średniowieczną tradycję filozoficzną i przeszła – pomimo pewnych krytyk – do myśli współczesnej. Trafnie ukazuje podwójny skład bytu ludzkiego, oba elementy twor…