Savoir-vivre

Savoir-vivre -

Co to jest savoir–vivre?

Celem savoir–vivre’u jest czynienie bardziej przyjemnymi codziennych relacji między osobami oraz znalezienie odpowiedniego zachowania w każdych okolicznościach.

Savoir–vivre to sztuka sprawnego i inteligentnego przystosowania się do każdej okoliczności. To także zdolność wykorzystania swoich zalet, a nawet swoich niezręczności.

Po powierzchowności – wygląd, zachowanie, dbałość, gesty – ocenia się stopień kultury i wychowania człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej i zamożności.

Zwyczaje mogą być różne w zależności od miejsca, środowiska społecznego, ale delikatność osoby i manier jest uniwersalna.

Po co przestrzegać savoir–vivre’u?

Człowiek jest istotą społeczną; żyje zawsze w jakimś społeczeństwie.

Człowiek ma potrzebę należenia do jakiejś „grupy”, aby znaleźć swoją tożsamość: taką grupą jest rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy, z klubu sportowego lub ze stowarzyszenia...

Przestrzegamy savoir–vivre’u, ponieważ człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje kochać (akceptować) innych i być kochanym (akceptowanym) przez innych.

Aby ułatwić „życie razem”, człowiek ustalił „kod” savoir–vivre’u nazywany zasadami savoir–vivre’u. Czy nam się to podoba czy nie, nasze życie jest „zakodowane”. Nie jest obojętne czy nosimy takie czy inne ubranie, czy mówimy takim czy innym językiem, czy mamy taką czy inną postawę: ciągle coś wyrażamy.

Zasady savoir–vivre’u odpowiadają uniwersalnie przyjętym kryteriom: w określonych sytuacjach mówi się „dzień dobry”, „dziękuję”, „przepraszam”. Owe zasady są obiektywnymi kryteriami i mają na celu, aby życie razem było przyjemne, piękne, dobre, prawdziwe. Lubi się ludzi, którzy tworzą wokół siebie atmosferę harmonii, pokoju, którzy są szczerzy, prawi. Lubimy ludzi nastawionych pokojowo, dobrze się czujemy będąc z nimi...