Relatywizm

Filozofia -

/site/assets/files/2523/stokrotki_1.200x0.jpg Istnieją prawdy absolutne i konwencjonalne. Zdecydowana większość prawd, wśród których żyjemy to prawdy konwencjonalne, które mogą się zmieniać w zależności od epoki, miejsca, kultury, środowiska. Do takich prawd należy choćby moda, style w sztuce, język, kuchnia, kodeks drogowy, techniki pracy, zwyczaje, itd. Prawdy konwencjonalne to też prawdy i też staramy się mieć je na uwadze, ponieważ w pewien sposób porządkują życie danej społeczności. Szacunek wobec tych prawd jest częścią kultury osobistej człowieka.

Nie wszystkie prawdy są więc absolutne. Ale też nie wszystkie są konwencjonalne. Istnieją prawdy, które są uniwersalne i niezmienne, niezależnie od czasu i miejsca. Pierwszą prawdą absolutną jest istnienie Boga. Z tej prawdy wynikają inne i ogólnie można powiedzieć, że dotyczą trzech sfer:
1. Istnienie
2. Zintegrowanie płci w całości osoby
3. Prawda / sprawiedliwość
Z tych z kolei wynika cała seria prawd, które znamy jako podstawowe zasady moralne: wymóg ochrony życia, zapewnienie nietykalności fizycznej i psychicznej osób, określenie tożsamości osoby jako kobieta lub mężczyzna, małżeństwo jako związek miłości kobiety i mężczyzny otwarty na przekazywanie życia ludzkiego, wymóg poszukiwania w życiu prawdy, szacunek wobec wolności innych, wymóg kierowania się sprawiedliwością, co w relacji do Boga oznacza oddawanie Mu kultu, itd. W ich przypadku nie wchodzi w grę konwencja, konsensus, nawet gdyby zezwalało na to prawo stanowione jakiejś społeczności, ustanowione przez demokratyczną większość, przy poparciu rządu, mediów, „ekspertów”.
Relatywizowanie prawd absolutnych to relatywizm, który z drugiej strony absolutyzuje prawdy relatywne, na przykład tolerancję rozumianą jako konieczność akceptowania przez społeczeństwo wszystkich ideologii. Źródłem relatywizmu jest często źle rozumiany indywidualizm, ale chyba w praktyce najbardziej pewne lenistwo moralne, by zmobilizować się do pracy nad sobą.

Katarzyna Zdrzenicka