Książki dla młodzieży

Film i literatura -

Douglas, Lloyd C. "Wielki Rybak"

Douglas, Lloyd C. "Szata"

Gąsiorowski, Wacław "Huragan"

Grabski, Władysław Jan "W cieniu kolegiaty"

Grabski, Władysław Jan "Konfesjonał"

Gomulicki, Wiktor "Wspomnienia niebieskiego mundurka"

Kossak Szczucka , Zofia "Krzyżowcy"

Kossak Szczucka , Zofia "Król trędowaty"

Kossak Szczucka , Zofia "Bez oręża"

Kossak Szczucka , Zofia "Szaleńcy Boży"

Kossak Szczucka , Zofia "Suknia Dejaniry"

Kossak Szczucka , Zofia "Błogosławiona wina"

Kossak Szczucka , Zofia "Bursztyny"

Kossak Szczucka , Zofia "Dziedzictwo"

Kossak Szczucka , Zofia "Przymierze"

Kossak Szczucka , Zofia "Z miłości"

Kossak Szczucka , Zofia "Złota wolność"

Wańkowicz, Melchior "Ziele na kraterze"