Każdy człowiek ma naturę człowieka - wywiad z Marią Teresą Russo

Nasi goście -

1) Prawo naturalne jest czymś prostym i powszechnym. Dlaczego tak trudno jest nam je zrozumieć? Może dlatego, że kultura, w której żyjemy bardzo się skomplikowała?


Jest nam trudno zrozumieć prawo naturalne, ponieważ mamy kryzys pojęć "natura" oraz "naturalny". Technika sprawia, że mamy trudność w uświadomieniu sobie, że "naturalny" oznacza odpowiadający naturze ludzkiej, czyli naturze racjonalnej.

2) W jakich dziedzinach życia społecznego widać największe braki prawa naturalnego?


Bez wątpienia w dziedzinie bioetyki, gdzie debata została pozbawiona wspólnych dla wszystkich osób wartości, przez co stała się nieskończona.

3) Które z praw obowiązujących obecnie w Europie najbardziej zwraca Pani uwagę z powodu złego zrozumienia prawa naturalnego?


Prawa dotyczące rodziny i małżeństwa, które dla obrony praw indywidualnych narażają prawa słabszych, na przykład dzieci.

4) Od jakiego wieku człowiek jest w stanie zacząć rozumieć prawo naturalne?


Od kiedy zaczyna używać rozumu, ale wymaga to pracy edukacyjnej. Prawo naturalne nie jest wrodzone, trzeba nauczyć się je odkrywać.

Rozmawiała Katarzyna Zdrzenicka

Maria Teresa Russo
Profesor Filozofii Moralnej i Bioetyki
Uniwersytet Roma Tre