In vitro

Medycyna -

Poniżej kilka punktów, które wyjaśniają ocenę moralną procedury "in vitro":

1) Traktowanie posiadania dziecka jako życiowej konieczności, którą wszelkimi sposobami trzeba zdobyć.

2) Pobieranie nasienia odbywa się przez masturbację, co jest jednym z wykroczeń przeciw szóstemu przykazaniu.

3) Stymulacja jajeczkowania nie jest może najpoważniejszym problemem, aczkolwiek to duża ingerencja w fizjologię kobiety.

4) Wytwarzanie i hodowanie* zarodków, czyli zaczęcie wielu procesów życiowych ludzi, z których duża część umiera.

5) Transfer kilku zarodków, po czym dla zapewnienia dobrych warunków jednego lub dwóch, reszta jest usuwana. Inaczej mówiąc to aborcja.

6) Zdarza się, że ciąża w wyniku zapłodnienia in vitro jest przerywana, bo osoba zmienia zdanie.

7) To procedura droga. Dofinansowanie jej przez państwo oznacza, że mniej środków jest przeznaczonych na przykład na leczenie nowotworów.

8) "In vitro" oddziela przekazywanie życia od aktu miłości rodziców.

* Hoduje się rośliny i zwierzęta, nie ludzi. Rażące jest więc nie użycie tego słowa, ale zastosowanie tej metody do ludzi.