Fotografie Marianny Kobuszewskiej-Bieske

Kulturalni kulturalnie -

Przebudzenie

Vanitas 2

Widzialne i niewidzialne 6 Widzialne i niewidzialne 7
Widzialne i niewidzialne 3 Struktury 2
Widzialne i niewidzialne 8 Zanurzenie